Bosh sahifa / Mavzular yoritilishi / Savol-javoblar umumiy fanlardan

Savol-javoblar umumiy fanlardan

“Adolat har bir ishda hamrohimiz va dasturimiz bo‘lsin!” degan chuqur ma’noli so’zlar kimga tegishli? Amir Temur
2017-2021 yillarga mo’ljallangan Harakatlar strategiyasi qachon qabul qilindi? 2017 yil 7 fevral
O‘zbekiston Prezidenti 2017-2021 yillarga mo’ljallangan Harakatlar strategiyasining nechta ustuvor yo‘nalishi mavjud? 5
Harakatlar strategiyasining 1-ustuvor yo’nalishini tanlang. Davlat va jamiyat qurilishi tizimini takomillashtirishning ustuvor yo’nalishlari
Harakatlar strategiyasining 2-ustuvor yo‘nalishini tanlang. Qonun ustuvorligini ta’minlash va sud-huquq tizimini yanada isloh qilishning ustuvor yo’nalishlari
Harakatlar strategiyasining 3-ustuvor yo’nalishini tanlang. Iqtisodiyotni rivojlantirish va liberallashtirishning ustuvor yo’nalishari
Harakatlar strategiyasining 4-ustuvor yo’nalishini tanlang. Ijtimoiy sohani rivojlantirishning ustuvor yo’nalishlari
Harakatlar strategiyasining 5-ustuvor yo’nalishini tanlang. Xavfsizlik, diniy bag’rikenglik va millatlararo totuvlikni ta’minlash hamda chuqur o’ylangan, o’zaro manfaatli va amaliy tashqi siyosat sohasidagi ustuvor yo’nalishlari
Yoshlarga oid davlat siyosatini takomillashtirish Harakatlar strategiyasining qaysi-ustuvor yo’nalishida qamrab olingan? Ijtimoiy sohani rivojlantirishning ustuvor yo’nalishlari
2017 yil yurtimizda qanday nomlandi? Xalq bilan muloqot va inson manfaatlari yili
Ta’lim va fan sohasini rivojlantirish Harakatlar strategiyasining qaysi-ustuvor yo’nalishida qamrab olingan? Ijtimoiy sohani rivojlantirishning ustuvor yo’nalishlari
2018 yil yurtimizda qanday nomlandi? Faol tadbirkorlik, innovatsion g’oyalar va texnologiyalarni qo’llab-quvvatlash yili
Harakatlar strategiyasining birinchi ustuvor yo‘nalishining nechta ustuvor vazifasi mavjud? 3
Harakatlar strategiyasining ikkinchi ustuvor yo‘nalishining nechta ustuvor vazifasi mavjud? 6
Harakatlar strategiyasining uchinchi ustuvor yo‘nalishining nechta ustuvor vazifasi mavjud? 5
Harakatlar strategiyasining to‘rtinchi ustuvor yo‘nalishining nechta ustuvor vazifasi mavjud? 5
Harakatlar strategiyasining beshinchi ustuvor yo‘nalishining nechta ustuvor vazifasi mavjud? 2
Harakatlar strategiyasining birinchi ustuvor yo‘nalishining birnchi ustuvor vazifasi qanday nomlanadi? Demokratik islohotlarni chuqurlashtirish va mamlakatni modernizatsiya qilishda Oliy Majlis, siyosiy partiyalarning rolini yanada kuchaytirish
Harakatlar strategiyasining birinchi ustuvor yo‘nalishining ikkinchi ustuvor vazifasi qanday nomlanadi? Davlat boshqaruvi tizimini isloh qilish
Harakatlar strategiyasining birinchi ustuvor yo‘nalishining uchinchi ustuvor vazifasi qanday nomlanadi? Jamoatchilik boshqaruvi tizimini takomillashtirish
Harakatlar strategiyasining ikkinchi ustuvor yo‘nalishining birnnchi ustuvor vazifasi qanday nomlanadi? Sud hokimiyatining chinakam mustaqilligini ta’minlash, sudning nufuzini oshirish, sud tizimini demokratlashtirish va takomillashtirish
Harakatlar strategiyasining ikkinchi ustuvor yo‘nalishining ikkinchi  ustuvor vazifasi qanday nomlanadi? Fuqarolarning huquq va erkinliklarini ishonchli himoya qilish kafolatlarini ta’minlash
Harakatlar strategiyasining ikkinchi ustuvor yo‘nalishining oltinchi  ustuvor vazifasi qanday nomlanadi? Yuridik yordam va xizmat ko‘rsatish tizimini takomillashtirish
Harakatlar strategiyasining uchinchi ustuvor yo‘nalishining birinchi  ustuvor vazifasi qanday nomlanadi? Makroiqtisodiy barqarorlikni yanada mustahkamlash va yuqori iqtisodiy o‘sish sur’atlarini saqlab qolish
Harakatlar strategiyasining uchinchi ustuvor yo‘nalishining ikkinchi  ustuvor vazifasi qanday nomlanadi? Tarkibiy o‘zgartirishlarni chuqurlashtirish, milliy iqtisodiyotning etakchi tarmoqlarini modernizatsiya va diversifikatsiya qilish hisobiga uning raqobatbardoshligini oshirish
Harakatlar strategiyasining uchinchi ustuvor yo‘nalishining uchinchi  ustuvor vazifasi qanday nomlanadi? Qishloq xo‘jaligini modernizatsiya qilish va jadal rivojlantirish
Harakatlar strategiyasining to‘rtinchi ustuvor yo‘nalishining birinchi  ustuvor vazifasi qanday nomlanadi? Aholi bandligi va real daromadlarini izchil oshirish
Harakatlar strategiyasining to‘rtinchi ustuvor yo‘nalishining to‘rtinchi  ustuvor vazifasi qanday nomlanadi? Ta’lim va fan sohasini rivojlantirish
Harakatlar strategiyasining to‘rtinchi ustuvor yo‘nalishining beshinchi  ustuvor vazifasi qanday nomlanadi? Yoshlarga oid davlat siyosatini takomillashtirish
Harakatlar strategiyasining beshinchi ustuvor yo‘nalishining birinchi  ustuvor vazifasi qanday nomlanadi? Xavfsizlik, diniy bag‘rikenglik va millatlararo totuvlikni ta’minlash sohasidagi ustuvor yo‘nalishlar
Harakatlar strategiyasining beshinchi ustuvor yo‘nalishining ikkinchi  ustuvor vazifasi qanday nomlanadi? Chuqur o‘ylangan, o‘zaro manfaatli va amaliy tashqi siyosat sohasidagi ustuvor yo‘nalishlar
2017-2021 yillarda umumiy qiymati qancha mablag‘dagi investitsiya loyihasini nazarda tutuvchi tarmoq dasturlarini ro‘yobga chiqarish rejalashtirilmoqda? 40 milliard AQSH dollari
2017-2021 yillarda umumiy qiymati nechta investitsiya loyihasini nazarda tutuvchi tarmoq dasturlarini ro‘yobga chiqarish rejalashtirilmoqda? 649
2017 -2021 yillarda sanoat mahsulotini ishlab chiqarish qancha marta oshishi ko‘zda tutilmoqda? 1,5
Yoshlarga oid davlat siyosati to‘g‘risidagi qonunning asosiy maqsadi qaysi javobda to‘g‘ri ko‘rsatilgan? Yoshlarga oid davlat siyosati sohasidagi munosabatlarni tartibga solish, uni rivojlantirish
“Biz bundan buyon eskicha yasholmaymiz va bunday yashashga zamonning o’zi yo’l qo’ymaydi” – degan ta’kidlar kimga tegishli? Islom Karimov
Keltirilgan qaysi javobda Islom Karimov “O’zbekistonning o’z istiqlol va taraqqiyot yo’li” risolasidagi alohida bobi to’g’ri ko’rsatilgan? Mustaqil O’zbekistonni rivojlantirishning ma’naviy-axloqiy negizlari
Islom Karimovning “Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch” nomli asari qachon bosilib chiqdi? 2008 yil
Islom Karimovning “Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch” nomli asarining 1-bobi qaysi javobda to’g’ri ko’rsatilgan? Ma’naviyat – insonning ulg’ayish va kuch-qudrat manbaidir
Islom Karimovning “Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch” nomli asarining 2-bobi qaysi javobda to’g’ri ko’rsatilgan? Mustaqillik – ma’naviy tiklanish va yuksalish
Islom Karimovning “Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch” nomli asarining 3-bobi qaysi javobda to’g’ri ko’rsatilgan? Ma’naviyatga tahdid – o‘zimiz va kelajagimizga tahdid
Islom Karimovning “Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch” nomli asarining 4-bobi qaysi javobda to’g’ri ko’rsatilgan? Vatanimiz taraqqiyotining mustahkam poydevori
Mamlakatimizda demokratik islohotlarni yanada chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish konsepsiyasi qachon va kim tomonidan ishlab chiqilgan? 2010 yilning 12 noyabrida, Islom Karimov
2015 yilda Islom Karimovning qanday nomdagi asari nashrdan chiqdi? Ona yurtimiz baxti iqboli va buyuk kelajagi yo’lida xizmat qilish – eng oliy saodatdir
Oliy Kengash sessiyasida O‘zbekistonda birinchi marta prezident lavozimi qachon joriy qilindi? 1990 yil 24 mart
Islom Abdug‘anievich Karimov dilkbor prezident lavozimga munosib topilgach, O‘zbekiston Prezidentining birinchi nutqida qaysi masalani davlat rahbarining eng muhim vazifalaridan ekanligi alohida ta’kidlab o‘tildi? xalqni ma’naviy yuksaltirish, insonni axloqiy va ma’naviy yuksaltirish
Milliy mustaqilligimizning ikkinchi yilida Islom Karimovning qaysi risolasi e’lon qilindi? O‘zbekistonning o‘z istiqlol va taraqqiyot yo‘li
“Xalq davlat hokimiyatning birdan-bir manbaidir” – Konstitutsiyamizning nechanchi moddasi? 7-modda
Islom Karimovning “Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch” nomli asarining qaysi bobida ma’naviyatni shakllantiruvchi mezonlar va ma’naviy va moddiy hayot uyg‘unligi masalasi aks ettirilgan? Ma’naviyat – insonning ulg’ayish va kuch-qudrat manbaidir
Islom Karimovning “Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch” nomli asarida keltirilgan ma’naviy jasorat timsoli to’g’ri ko’rsatilgan javobni belgilang? Ozod Sharofiddinov
Normativ-huquqiy  hujjat  deb… … normativ  hujjatlar to‘g‘risidagi  Qonunga muvofiq  qabul  qilingan,  umummajburiy  davlat  ko‘rsatmalari  sifatida huquqiy normalarni belgilashga, o‘zgartirishga yoki bekor  qilishga  qaratilgan rasmiy  hujjatga  aytiladi.
Qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi va sud organlari vakolatlarining ajratib qo‘yilganligi bu …? Hokimiyatning bo‘linish prinsipidir
 O‘zbekiston Respublikasidagi me’yoriy-huquqiy  hujjatlarning turlarini aniqlang? O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi,O‘zbekiston Respublikasining qonunlari,O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalarining qarorlari,O‘zbekiston  Res-publikasi  Prezidentining  farmonlari,  qarorlari  va farmoyishlari,Vazirlar Mah-kamasining qarorlari,  vazirliklar,  davlat  qo‘mitalari  va  idoralarning  buyruqlari  hamda qarorlari, Mahalliy davlat hokimiyati organlarining qarorlari.
Konstitutsiyaga binoan  jamiyat va davlat hayotining eng muhim masalalari … ? Referendumga qo‘yiladi
“Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta’minlash – yurt taraqqiyoti va xalq faravonligining garovi” mavzusidagi ma’ruzaning muallifini aniqlang? Sh.Mirziyoyev
“Qonunlar to‘plami”  ma’nosini anglatuvchi atamani aniqlang? Kodeks
O`zbekiston Respublikasi parlamentining nomi to`g`ri ko`rsatilgan qatorni aniqlang ? Oliy Majlis
“O`zbekiston Respublikasining Oliy Majlisi to`g`risida”gi  Qonuni qachon qabul qilingan? 1994-yil 22-sentabrda
O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining XVIII, XIX, XX, XXIII boblariga qachon o`zgartirish kiritildi? 2003- yil 24-aprelda
O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasiga tuzatishlar parlament a’zolarining qancha miqdordagi ovozi bilan ma’qullanishi kerak? Qonunchilik palatasi deputatlari va Senat a’zolari umumiy sonining 2/3qismi bilan
Birinchi  bor  O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga  qachon o‘zgartirish va  qo‘shimcha kiritilgan? 1993  yil  28  dekabrda
“Ta’lim sohasidagi kamsitishlarga qarshi kurashish to`g`risida”gi Konvensiya O`zbekiston Respublikasi tomonidan qachon ratifikatsiya qilingan? 1997-yil 30 avgust Oliy Majlisning 497-I-sonli qarori bilan
O‘zbekiston  Respublikasining  “Ta’lim  to‘g‘risida”gi  Qonuni  1997 –yil  29- avgustda  qabul  qilingan bo‘lib…? ushbu  qonun 5 bo‘lim va 34 moddadan iborat.
“Ta’lim to‘g‘risida”gi qonunning nechanchi moddasida ta’lim  muassasasi  yuridik shaxs  bo‘lib,  qonun  hujjatlarida  belgilangan  tartibda  tashkil  etiladi, deb belgilangan? 6-moddasida  ta’lim  muassasasining huquqiy  maqomi  nazarda  tutilgan.
Kadrlar  tayyorlash  Milliy  dasturining  maqsadi- ta’lim  sohasini tubdan  isloh  qilish,  uni  o‘tmishdan  qolgan  mafkuraviy  qarashlar  va sarqitlardan to‘la xalos etish, rivojlangan demokratik davlatlar darajasida, yuksak ma’naviy va axloqiy talablarga javob beruvchi yuqori malakali kadrlar tayyorlash  milliy tizimini yaratishdir.
Kadrlar  tayyorlash  Milliy  dasturini  ro‘yobga  chiqarish  quyidagi  uch bosqichga bo‘lingan edi. Bu bosqichlarni aniqlang? Birinchi  bosqich  (1997  –  2001-yillar), ikkinchi  bosqich (2001 -2005-  yillar),  uchinchi  bosqich  (2005  va  undan  keyingi  yillar).
Ayni  vaqtda  mamlakatimizda  maktab  ta’limi  7  tilda  tillarida olib borilmoqda. Bularni aniqlang? O‘zbek, qoraqalpoq,  rus,  qozoq,  qirg‘iz, turkman va tojik tillarida.
O‘zbekistonni yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakat strategiyasi qaysi yillarni qamrab oladi? 2017-2021 yillarni
O‘zbekiston Respub-likasi Prezidenti  Shavkat  Mirziyoyev “Korrupsiyaga qarshi kurashish to‘g‘risida”gi qonunni qachon imzoladi imzoladi? 2017-yilning  3-yanvar  kuni.
O‘zbekiston  Respub-likasi  Prezidentining  “Oliy  o‘quv  yurtidan keyingi  ta’lim  tizimini  yanada  takomil-lashtirish to‘g‘risida”gi 4958- sonli  Farmoni qabul qilingan sanani aniqlang? 2017-yil  16-fevraldagi
O‘zbekiston  Respub-likasi  Prezidentining  2017-yil 26-sentyabr-dagi PQ-3289-sonli  Qarorini nomini toping? “Pedagog  kadrlarni  tayyorlash,  xalq  ta’limi  xodimlarini  qayta  tayyorlash va ularning malakasini oshirish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari  to‘g‘risida”.
Jahon  intellektual  mulk tashkiloti  va  etakchi  xalqaro  biznes-maktablardan  biri  “INSEAD” tomonidan  inson  kapitalining  taraqqiyot  darajasi  bo‘yicha  o‘tkazilgan tadqiqot  natijalariga  ko‘ra,… O‘zbekiston  141  mamlakat  orasida  53-o‘rinni, ta’lim  tizimini  rivojlantirish  darajasi,  jumladan,  ta’lim  maqsadlari uchun  ajratiladigan  mablag‘lar  bo‘yicha  esa  dunyoda  beshinchi  o‘rinni  egalladi.
O‘zbekiston  Respublikasi  Xalq  ta’limi  vazirligining  A.  Avloniy nomidagi Xalq  ta’limi xodimlarini  qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish  markaziy  instituti  hozirda qanday nom bilan atalmoqda? A.  Avloniy  nomidagi  Xalq  ta’limi  tizimi rahbar  va  mutaxassis  xodimlarini  qayta  tayyorlash  va  malakasini  oshirish instituti deb.
Qaysi institut xalq  ta’limi  tizimi  rahbar  va  mutaxassis xodimlarini  qayta  tayyorlash  va  malakasini  oshirish  bo‘yicha  tayanch  ta’lim muassasasi hisoblanadi? A.  Avloniy  nomidagi  Xalq  ta’limi  tizimi rahbar  va  mutaxassis  xodimlarini  qayta  tayyorlash  va  malakasini  oshirish instituti.
2017-yil 15-martdagi “Umumiy o‘rta ta’lim to‘g‘risidagi nizomni tasdiqlash haqida”gi 140-son Qaror, qaysi davlat organi tomonidan qabul qilingan? O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan.
O‘zbekiston  Respub-likasi  Vazirlar  Mahkamasining  “Umumiy o‘rta va o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limining  davlat ta’lim standartlarini tasdiqlash to‘g‘risida”gi 187-son qarori qabul qilingan sanani aniqlang? 2017-yil 6-aprelda.
“Yoshlarga oid davlat siyosati to`g`risida”gi Qonunda necha yoshdan, necha yoshgacha bo`lgan shaxslar,  yoshlar      (yosh fuqarolar) deb belgilab berilgan? 14 yoshga to`lgan va 30 yoshdan oshmagan shaxslar.
O`zbekiston  Respublika-sining qanday xalqaro hujjatlarga qo`shilishi korrupsiyaga  qarshi  kurashning  samarali  tizimini  yaratishda  muhim  qadam bo`ldi? 2008-yilda  Birlashgan  Millatlar Tashkilotining  Korrupsiyaga  qarshi,  2010-yilda  Iqtisodiy  hamkorlik  va  taraqqiyot tashkiloti  doirasida  qabul  qilingan  korrupsiyaga  qarshi  kurash  bo`yicha Istambul  harakat  rejasiga  qo`shilishi.
O‘zbekiston  Respublikasi  Prezidentining  2017-yil  26-sentyabrdagi PQ-3289-son  Qarori qabul qilingan sanani aniqlang? “Pedagog  kadrlarni  tayyorlash,  xalq  ta’limi  xodimlarini  qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari  to‘g‘risida”gi  Qarori.
Pedagog kadrlarni tayyorlash, xalq  ta’limi xodimlarini  qayta tayyorlash va  ularning  malakasini  oshirish  tizimi  samaradorligini  yanada takomillashtirish, ularning kasbiy kompetentligini doimiy rivojlantirish maqsadida qaysi  institutilar O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi tasarrufiga berilgan to`g`ri javobni aniqlang? Navoiy  davlat  pedagogika instituti,  Jizzax  davlat  pedagogika  instituti,  Qo‘qon  davlat  pedagogika instituti  va  Toshkent  viloyati  Chirchiq  davlat  pedagogika  institutlari.
O‘zbekiston  yoshlar  ittifoqining  «Turkiston»  va  «Molodyoj Uzbekistana»  gazetalari,  «Yosh  kuch»  jurnali  hamda  boshqa  yoshlar  nashrlarini chop etishga ixtisoslashgan nashriyot nomini aniqlang? «Yoshlar nashriyoti uyi».
O‘zbekiston Respublikasinda umumta’lim  mu-assasasida  ta’lim  olish  tilini  tanlash qaysi Qonunga  muvofiq  amalga oshiriladi O‘zbekiston Respublikasining  «Davlat  tili  haqida»gi  Qonuniga  muvofiq  amalga oshiriladi.
1.  O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining «Uzluksiz ta’lim tizimini  darsliklar  va  o‘quv  adabiyotlari  bilan  ta’minlashni  takomillashtirish to‘g‘risida»gi № 4 sonli Qaroriniqabul qilingan sanasini toping?. 05.01.1998 yilda
O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining «Uzluksiz ta’lim tizimi uchun davlat ta’lim  standartlarini  ishlab  chiqish  va  joriy  etish  to‘g‘risida»  1998  yil  5 yanvardagi  Qarorini sonini aniqlang? №  5-sonli
O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2001-  yil  16 -avgustdagi № 343-sonli Qarorini nomi ko`rsatilgan qatorni toping? «Oliy ta’limning Davlat  ta’lim  standarti  Asosiy  qoidalar»  Oliy  ta’lim  yo‘nalishlari  va mutaxassisliklari  Klassifikatorini  tasdiqlash  to‘g‘risida”gi  Qarori.
O‘zbekiston  Respublikasi  Vazirlar  Mahkamasining  2004-yil  1-martda qabul qilingan № 100-sonli Qarori qanday nomlanadi? «Nodavlat  ta’lim  muassasalari  faoliyatini  litsenziyalash  tartibi to‘g‘risida»gi  Nizomni tasdiqlash to‘g‘risidagi
«Oliy  ta’lim muassasasiga  pedagoglarni  tanlov  asosida  ishga  qabul  qilish  tartibi to‘g‘risida»gi Nizomi qaysi organ tomonidan qabul qilingan? O‘zbekiston  Respublikasi  Vazirlar  Mahkamasining
O‘zbekiston  Respublikasi  Vazirlar  Mahkamasining  «Nodavlat  ta’lim  muassasalari  faoliyatini  litsenziyalash  tartibi to‘g‘risida»gi  Nizomni tasdiqlash to‘g‘risidagi Qarori qabul qilingan sanani aniqlang? 2004-yil  1-martda
O‘zbekiston  Respublikasi  Vazirlar  Mahkamasining  2006-yil  16 -fevraldagi  №25-sonli Qarorini nomi to`g`ri yozilgan javobni aniqlang? «Pedagog kadrlarni  qayta  tayyo-rlash  va  ularning  malakasini  oshirishga  qo‘yiladigan davlat  talablarini  tasdiqlash  to‘g‘risida»gi
O‘zbekiston  Respublikasi  Vazirlar  Mahkamasining  2010-yil  18-iyundagi qarorini nomini aniqlang? «Oliy  ta’lim  muassasalari  talabalari  o‘qishini  ko‘chirish,  qayta tiklash  va  o‘qishdan  chetlashtirish  tartibi  to‘g‘risida»gi  Nizom  tasdiqlash xususidagi
O‘zbekiston  Respublikasi  Vazirlar  Mahkamasining  «Pedagog kadrlarni  qayta  tayyorlash  va  ularning  malakasini  oshirishga  qo‘yiladigan davlat  talablarini  tasdiqlash  to‘g‘risida»gi Qarori qabul qilingan sanani aniqlang? 2006-yil  16 -fevraldagi
O‘zbekiston  Respublikasi  Vazirlar  Mahkamasining  «Oliy  ta’lim  muassasalari  talabalari  o‘qishini  ko‘chirish,  qayta tiklash  va  o‘qishdan  chetlashtirish  tartibi  to‘g‘risida»gi  Nizom  tasdiqlash xususidagi Qarori qabul qilingan sanani aniqlang? 2010-yil  18-iyunda
O‘zbekiston  Respublikasi  Vazirlar  Mahkamasining  18.10.2012 yilda qabul qilingan  № 297-sonli Qarori qarorini nomi to`g`ri ko`rsatilgan qatorni toping? «O‘rindoshlik asosida  hamda  bir  necha  kasbda  va  lavozimda  ishlash  tartibi  to‘g‘risida»gi
 O‘zbekiston  Respublikasi  Vazirlar  Mahkamasining  «O‘rindoshlik asosida  hamda  bir  necha  kasbda  va  lavozimda  ishlash  tartibi  to‘g‘risida»gi qarori qabul qilingan sanani aniqlang? 18.10.2012 yilda
O‘zbekiston  Respublikasi  Vazirlar  Mahkamasining  2012-yil 28-dekabrda qabul qilingan № 365-sonli Qarori qanday nomlanadi? «Oliy  o‘quv yurtidan  keyingi  ta’lim  hamda  oliy  malakali  ilmiy  va  ilmiy  pedagogik kadrlarni tayyorlash attestatsiyadan o‘tkazish tizimini takomillashtirish chora tadbirlari to‘g‘risida»gi
O‘zbekiston  Respublikasi  Vazirlar  Mahkamasining  ««Oliy  o‘quv yurtidan  keyingi  ta’lim  hamda  oliy  malakali  ilmiy  va  ilmiy  pedagogik kadrlarni tayyorlash attestatsiyadan o‘tkazish tizimini takomillashtirish chora tadbirlari to‘g‘risida»gi Qarori qabul qilingan sanani aniqlang? 2012-yil 28-dekabr
O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining  2017-yil 15-martdagi 140-son qarori qanday nomlanadi? «Umumiy o‘rta ta’lim to‘g‘risidagi nizomni tasdiqlash haqida»gi
O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining  «Umumiy o‘rta ta’lim to‘g‘risidagi nizomni tasdiqlash haqida»gi 140-son Qarori qabul qilingan sanani aniqlang? 2017-yil 15-martda
 O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining  2017-yil 6-aprelda tasdiqlangan 187-son qarori nomi to`g`ri ko`rsatilgan javobni aniqlang? «Umumiy o‘rta va o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limining davlat ta’lim standartlarini tasdiqlash to‘g‘risida»gi
O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining  «Umumiy o‘rta va o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limining davlat ta’lim standartlarini tasdiqlash to‘g‘risida»gi 187-son Qarori qabul qilingan sanani aniqlang? 2017-yil 6-aprelda
“Osondan qiyinga qarab borish”, “Ma’lumdan noma’lumga qarab borish”, “Soddadan murakkabga qarab borish” kabi tushunchalar qaysi ta’lim tamoyillariga tegishli O‘quvchilarga mos bo‘lish
… – kadrlar tayyorlash tizimining bosh subekti va obekti, ta’lim sohasidagi davlat xizmatlarining iste’molchisi va ularni amalga oshiruvchisi SHaxs
… deganda alohida pedagogning va yaxlitlikda pedagogik jamoaning  yangilikni o‘zlashtirishga tayyorligi, ulardan amaliyotda foydalana olishi va kutilgan natijalarni qo‘lga kirita olishi tushuniladi. Innovatsion salohiyat
“Har kim bilim olish huquqiga ega” degan modda Konstitutsiyaning qaysi moddasida keltirilgan? 41-moddasida
… – malakali raqobatbardosh kadrlar tayyorlashning asosi bo‘lib, ta’limning barcha turlarini, davlat ta’lim standartlarini, kadrlar tayyorlash tuzilmasi va uning faoliyat ko‘rsatish mohiyatini o‘z ichiga oladi. Uzluksiz ta’lim
XXI asrda “qo‘llab-quvvatlovchi ta’lim”ning muqobili sifatida yuzaga kelgan ta’lim turini aniqlang. Innovatsion ta’lim
Aqliy tarbiya deganda nimani tushunasiz? Bolalarning ongi va tafakkurini -bilimlar, ongli ko‘nikmalar hamda malakalar bilan boyitish. Aqliy kuchlar, sezgilar, ruhiy jarayonlar, iqtidorlar, biluvchanlik maqsadlari, dunyoqarash va faoliyat ozodligini shakllantirish.
Didaktik jarayon kechadigan barcha sharoitlarni oydinlashtirish, uning natijalarini belgilash deganda nima tushuniladi Tashxis
DTSga amal qilish qanday ta’lim muasasalari uchun majburiydir? O‘zbekiston Respublikasidagi barcha ta’lim muassasalari uchun
Zamonaviy pedagogika fani taraqqiyotining mohiyati qaysi javobda to‘g‘ri ko‘rsatilgan? An’anaviy ta’lim jarayonlarining intellektual qayta ishlangani
Tasavvufda ilmi laduniy (yuksak, ulkan) nima? Inson ongidan tashqari ilm sanalib ilohiy bilishdir.
Kuchli hayajon va jismoniy zo‘riqishdan so‘ng engil tortish, tinchlanishning umumiy holati ___________ deyiladi. relaksatsiya
Muammoli vaziyatni yaratish usuli bilan o‘qitishda nimalar modellashtiriladi. tadqiqot faoliyat sharoitlari va ijodiy tafakkur rivojlanishi
Estetik tarbiyaning maqsadi nimadan iborat? Shaxsning voqelikka estetik munosabatini shakllantirish;
Faolyat bu- Ijod
Innovatsion faoliyat sub’ektining talablarini qondirishdan innovatsion faoliyat sub’ekti extiyojining majmuaviyligini anglash va shakllantirishgacha bo‘lgan amaliy faoliyati jarayonida yuzaga keluvchi sub’ektning yangilikni yaratish va o‘zlashtirishga bo‘lgan ehtiyoj va qiziqishlarini o‘zida ifoda etuvchi undovchi kuch, sabab nima deb ataladi? Motiv
Ob’ektning yangi talablar, me’yorlar, texnik ko‘rsatmalar, sifat ko‘rsatkichlariga mos ravishda yangilanishi Modernizatsiya
Jamiyat ijtimoiy, iqtisodiy, madaniy ehtiyojlarini, uning malakali kadrlarga, shaxsning esa sifatli ta’lim olish bo‘lgan talabini qondirish, ta’lim tizimini barqaror rivojlanishini ta’minlash maqsadida mavjud mexanizmning qayta ishlab chiqilishi, takomillashtirilishi Ta’lim tizimining modernizatsiyasi
Ta’lim texnologiyasi Ta’lim (o‘qitish) jarayonining yuksak mahorat, san’at darajasida tashkil etilishi
Ta’lim shakllarini takomillashtirish vazifasini ko‘zlagan o‘qitish va boshqalarni o‘zlashtirishning barcha jarayonlarini texnika va inson omillarida, ularning birgalikdagi harakatlari vositasida yaratish, tadbiq etish,  aniqlashning izchil metodi Pedagogik texnologiya
Aniq maqsad va ijtimoiy g‘oyaga asoslanib, talabalarda ma’naviy-axloqiy  sifatlarni shakllantirishga yo‘naltirilgan pedagogik faoliyatning tashkiliy-texnik jihatdan uyushtirilishi Tarbiya jarayonini texnologiyalashtirish
Ochiq tashkil etilib, ilg‘or pedagogik tajribalarni targ‘ib etishga yo‘naltirilgan samarali o‘qitish shakli Mahorat darslari
Lug‘aviy jihatdan “innovatsiya” tushunchasi YAngilik kiritish
Muayyan tizimning ichki tuzilishini o‘zgartirishga qaratilgan faoliyat Innovatsiya
YAngi g‘oyalar, tizim, faoliyat yo‘nalishini o‘zgatirishga qaratilgan aniq maqsadlar, noan’anaviy yondashuvlar, odatiy bo‘lmagan tashabbuslar, ilg‘or ish uslublari. Ularning ko‘rinishlari Innovatsiya
Ta’lim sohasi yoki o‘quv jarayonida muammoni yangicha yondashuv asosida echish uchun qo‘llanilib, avvalgidan ancha samarali natijani kafolatlay oluvchi shakl, metod va texnologiyalar Ta’lim innovatsiyalari
Faoliyat qisqa muddatli, yaxlit tizim xususiyatiga ega bo‘lmay, faqatgina tizimdagi ayrim elementlarni o‘zgartirishga xizmat qiladi Novatsiya
Muayyan tizimning rivojlanishiga yoki uni tubdan o‘zgartirishga xizmat qiladigan faoliyat natijasi Innovatsiya
Pedagogda ta’lim jarayoniga innovatsion yondashuvni qaror toptirish bosqichlari 4 ta
Talabaning fikrlash va harakat strategiyasini inobatga olgan holda uning shaxsi, o‘ziga xos xususiyatlari, qobiliyatini rivojlantirishga yo‘naltirilgan ta’lim SHaxsga yo‘naltirilgan ta’lim
Pedagogik jarayonni loyihalash asoslanadigan uchlik Loyiha – mazmun – faoliyat
Ta’lim jarayonini loyihalash kechadigan bosqich soni 5 ta
Muammoli ta’limning ilk g‘oyalarini asoslagan muallif J.Dyui
Lug‘aviy jihatdan “interfaol” tushunchasining ma’nosi “O‘zaro harakat qilmoq”
Talabalarning BKM va muayyan axloqiy sifatlarni o‘zlashtirish yo‘lida birgalikda, o‘zaro hamkorlikka asoslangan harakatni tashkil etish layoqatiga egaliklari Interfaollik
Ta’limiy mazmunga ega loyiha, o‘qituvchi tomonidan tuzilishi majburiy bo‘lgan hujjat Dars ishlanmasi
Dastlab harbiy sohada qo‘llanib, mahoratli ingliz va nemis askar va ofitserlarni tanlash maqsadida qo‘llanilgan texnologiya Assesment
YAponiyada boshlang‘ich ta’lim qaysi sinflarni o‘z ichiga oladi? 1-6-sinflar
YAponiyadagi qaysi universitet bitiruvchilaridan 6 tasi Nobel mukofoti sovrindori bo‘lgan? Tokio universiteti
“Dzyuku”, ya’ni “mahorat maktablari” qaysi davlatda mavjud? Yaponiya
Qaysi davlatda o‘qish aprel oyidan boshlanadi? Yaponiya
Fransiyada 6 yillik boshlang‘ich ta’limning nomlanishini ko‘rsating. 1-sinf “tayyorlov sinfi”, 2-3-sinf “elementar sinf”, 4-5-sinf “o‘rta sinf”
Fransiyada o‘rta ta’lim qaysi ta’lim muassasasida amalga oshiriladi? Kollej va litseylarda
Fransiya kollejlarida o‘qish qanday sikllarga bo‘linadi? Moslashuv sikli (6-sinf), markaziy sikl (5-4-sinf), kasbiy yo’naltirish sikli (3-sinf)
Fransiyada oliy ta’lim turlari: Universitetlar, oliy maktablar
Fransiyaning eng qadimiy va mashhur universitetlari: Sorbonna, Strasburg universitetlari
YAponiyada o‘quv yili nechta chorak (trimestr)dan iborat? 3ta
O‘zbekistondagi Xalqaro chet el OTMlarining nomlari berilgan qatorni toping. Lomonosov nomidagi MDU, Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot akademiyasi, Vestminster universiteti, Turin politexnika universiteti, Singapur universiteti, Gubkin nomidagi neft va gaz universiteti
YUrtimizda ta’lim tizimining umumiy boshqaruvini qaysi vazirlik amalga oshiradi? Vazirlar mahkamasi
Rivojlanayotgan ta’limning etakchi  turlaridan biri bu: Differensial ta’lim
“Kompetensiya” tushunchasini aniqlang Bilim, ko`nikma, malaka, qadriyat, boshqa shaxsiy sifatlar, ijobiy natijalarning faoliyatdagi ko`rinishi
Didaktik kompetensiya nimalardan iborat? O`quv jarayoni va o`qitish jarayonini boshqarish, o`quvchilar  bilimini anglash va ularni rivojlantirish
O`qituvchi kompetensiyasi  piramidasi nimalardan iborat? Xulq-atvor, bilim,malaka, munosabat, motiv;
Kaspiy kompetensiya modeli o`z ichiga nimalarni oladi? Kaspiy qadriyat va ustanovka, Kaspiy bilim va tushuncha, Kaspiy ko`nikma va malaka;
Shaxsiy kompetensiyaga nimalar kiradi? muloqatchanlik va bag`rikenglik, yetakchilik;
Umummadaniy kompetensiya nima? Madaniyatli,  umuminsoniy qadriyatlarga egalik.
 Innovatsiya tushunchasini aniqlang. Yangilik kiritish muammoni yechish uchun yangicha yondashuv yoki yangi texnologik jarayonni qo`llash;
Yangilikni joriy qilish necha  guruhga bo`linadi, ular qaysilar? 3 ta: texnik- texnologik, mahsuliy, ijtimoiy
Innovatsion jarayonda rahbarning ko`rinishlari qanday? lider, administrator, rejali shaxs, tadbirkor
Sharqda ta`lim-tarbiyaning ilk tizimi qaysi asarda berilgan? Avesto
 “Muallimi soniy” taxallusini olgan buyuk Sharq qomusiy olimi kim? Abu Nasr Farobiy
«Test» so’zining ma’nosi nima? Inglizcha «sinov
«Reyting» so’zining ma’nosi nimani anglatadi? Inglizcha – ko’rsatkich
Darslarda qo’llaniladigan didaktik vositalarga nimalar kiradi? Videomagnitofon, magnitofon va kompyuter,kodoskop, diaskop va audiovizual vositalari, doska-stend, doska, o’quv televideniyasi, radio, proyektor, videofilm, multimedia, doska-bloknot
O’quvchilar bilimini nazorat qilishning test usulining kamchiligi qaysi javobda to’g’ri ko’rsatilgan? O’qituvchining o’quvchi bilan muloqotda bo’la olmasligi, mustaqil fikr bildirishga imkoniyatning yo’qligi
Test topshiriqlarining eng yuqori darajasini ko’rsating Ijodiy
Zamonaviy o’qituvchining xulq-atvori qanday talablarga javob berishi lozim? Pokizalik, sofdillik, notiqlik, sabr-toqat va h.k.
O’qitish usuli deganda nimani tushunasiz? O’qituvchi va o’quvchining birgalikdagi faoliyat usuli
Tarbiya deb nimaga aytiladi? Tarbiya – bola tug’ilgandan boshlab maktabni bitirgandan keyin ham butun umri davomida davom etadigan adabiy prosess bo’lib, olingan bilimlar, hayotiy tajribalar asosida kishida dunyoqarashning va xulqning tarkib topishi tushuniladi
Sharqda Arastudan keyin «Ikkinchi muallim» nomini olgan alloma? Abu Nasr Forobiy
O’qitishning eng muhim vositasi nima? Darslik
Axloqiy tarbiya yoritilgan «Turkiy guliston yoxud axloq» asari kimning qalamiga mansub? Abdulla Avloniy
«Ta’lim faqat so’z va o’rganish bilan, tarbiya esa amaliy ish, tajriba bilan amalga oshiriladi» degan so’zlar kimga tegishli? Abu Nasr Forobiy
Pedagogik ijodkorlik nima? Tirishqoqlik, qat’iyatlik, izlanuvchanlik, o’z ustida ishlash
Empatik qobiliyat nima? O’quvchi qalbini  his eta bilish
“Pedagogik mahorat” tushunchasini izohlang? O’qituvchi faoliyatining botiniy mazmuni, zohiriy ifodasining garmonik birligi
Mimika nima? Fikrni yuz imo-ishoralari orqali ifodalash
Pantomimika nima? Gavda, qo‘l-oyoq harakati
«Buyuk didaktika» asarining muallifi kim? A.Ya.A. Komenskiy
«Bixeviorizm» so‘zining ma’nosi qaysi javobda to‘g‘ri berilgan? Inglizcha – xulq-atvor (harakat), tashqi ta’sir, tan (badan) aks ta’sir
O’qitishning eng muhim vositasi nima? Darslik
Novatsiya so`zinig ma`nosi? yangilanish
Pedagogik texnika nima? o‘qitish, ta’sir ko‘rsatish, tarbiya oluvchilarga o‘z his-tuyg‘ulari, bilimlari, axloqiy fazilatlarini uzatish
“Zamonaviy bilim  berish uchun avvalo, murabbiyning o‘zi    ana shunday bilimga ega bo‘lishi kerak» ushbu fikrlar muallifi  kim? I.A.Karimov
“Imidj”so‘zining ma’nosi to‘g‘ri berilgan javobni aniqlang? (ing. “image”) tushunchasi “siymo”, “timsol”, “qiyofa” va “obraz
Pedagogik imidj…………quyidagilardan iborat. Gavdani tutish, kiyim, pardozning  me’yordaligi, soch turmagi
Stress so‘zining ma’nosi to‘g‘ri keltirilgan javobni aniqlang? Kuchli xissiy zo’riqishdan iborat jarayon. Hissiy zurikish xavf-xatar tug’ilgan, kishi xafa bulgan, uyalgan, taxlika ostida kolgan vaziyatlarda ro’y beradi.
Kreativlik so‘zining ma’nosi to‘g‘ri berilgan javobni belgilang?  lot., ing. reate ” – yaratish, “creative” – yaratuvchi, ijodkor
Kreativ shaxsga to‘g‘ri izoh  berilgan qatorni aniqlang?  jarayon yoki natija sifatida ijodkorlikni namoyon etvchi,  masalalarni  echishga  nostandart  usullar  bilan  yondasha  olishga moyil,  o‘ziga  xos  harakatlarni  tashkil  etish,  yangiliklarni  ilgari surishga, ijodiy mahsulotlarni yaratishga layoqatli va tayyor shaxs;
Motiv-nima? insonni o‘qishga yoki muayyan harakatlarni bajarishga undovchi turl sabablar yig‘indisi
“Pedagogik imidj va kompetentlik” modulining maqsadi……………………? ta’lim sifatini oshirishda o‘qituvchi kompetensiyasining ahamiyati, pedagog imidji, pedagog faoliyatiga kreativ yondashuv, pedagog qobiliyatlarni rivojlantiruvchi psixotreninglarning mohiyati haqida ma’lumotlar berish.
Pedagogik qobiliyatlar keltirilgan qatorni belgilang? didaktik, akademik, perseptiv, nutq qobiliyati, tashkilotchilik
.Murakkab bilimlarni oson yo‘l bilan tushuntirish qobiliyati o‘qituvchining……….qobiliyatidir? didaktik, qobiliyati,
Mimika bu……? his-hayajonning ifoda etishi, yuz mushaklarining, ma’noli harakatlarning so‘zlayotgan nuqtaga gapga mosligi.
Pantomimikani ng ma’nosi aks etgan ыatorni belgilang? qo‘l,oyoq, gavda harakatlari: yurish, qadam tashlash, erkin harakat qilish, jestlar va boshqalar.
Toliqishning asosiy sababi markaziy nerv tizimining funksional holatining o‘zgarishida – bosh  miya  po‘stlog‘ida  deb  hisobladi” ushbu fikrlar muallifi kim? I.P.Pavlov
E.F.Zeerva,  E.E.Somanyuklarning tadqiqotlariga ko‘ra kaspiy deformatsiyaning  ko’rinishlarini aniqlang? UmumKaspiy deformatsiya, Maxsus Kaspiy deformatsiya, Kaspiy tipologik deformatsiya, Individuallashgan deformatsiya
Me’yoriy hujjatlar keltirilgan qatorni aniqlang? o‘quv fanlari bo‘yicha DTS, o‘quv dasturi va rejalar
«Buyuk didaktika» asarining muallifi kim?  Komenskiy
Pedagogik ijodkorlik nima? Tirishqoqlik, qat’iyatlik, izlanuvchanlik, o’z ustida ishlash
Proyktiv testlar bu: shaxsni individual xususiyatlarini aniqlaydi
Sosiometriya metodining mohiyati nimadan iborat? muayyan sharoitga moslashtirilgan guruhlardagi muomala munosabatni o’lchash
Psixologik profilaktika nima? bolalarning xulq-atvoridagi salbiy og’ishlarini o’z vaqtida oldini olish
Korreksiya nima? Tuzatish
Psixologiyaning asosiy tadqiqot metodlarini to’liq ko’rsating? kuzatish, test, so’roq, modellashtirish, eksperiment
Psixologiya fanida eksperiment metodini turlarini aniqlang. tabiiy va labaratoriya
Tarbiyasi og’ir bolani psixokorreksiyalashda ishni  nimadan boshlash kerak? muammoni kelib chiqish sababini o’rganish
O’smirlik davri nima uchun qarama-qarshiliklarga boy davr deyilishini sababi ifodalangan qatorni ko’rsating. ota-onasiga puldan qaramligi, tashqi ko’rinishdan qoniqmasligi, tengqurlari tomonidan tan olinmasligi va hokazolar
Psixologiya fani qaysi fandan ajralib chiqqan? falsafa
Qarilik davri necha yoshlarni o’z ichiga oladi? 76-90 yosh
O’smirlik davri necha yoshlarni o’z ichiga oladi? 12-16 yosh
Bolani tarbiyalashda qanday jazodan foydalanish ma`qul? bolaning psixologik holatidan kelib chiqqan holda jazolash
O’z joniga qasd qilish psixologiya fanida nima deb ataladi? Suitsid
Ushbu so’zlar kimga tegishli: 7 yoshgacha bolaga podshodek munosabatda bo’ling, 12 yoshgacha quldek, 12 yoshdan so’ng esa bolaga do’stona munosabatda bo’ling! Ibn Sino
Kichik maktab yoshidagi yetakchi faoliyat turini aniqlang. o’qish
Ilk bolalik davri necha yosh hisoblanadi? 1-2 yosh
Yosh davr psixologiyasida kuzatish metodining nechta turidan foydalaniladi? obyektiv (tashqi) va subyektiv(o’z-o’zini)
O’spirinlik davridagi asosiy qiyinchiliklar sababi? kasb tanlash
Bolani  shaxs sifatida shakllanishiga ta’sir etuvchi omillar nechta? 3
Yosh davrlari qaysi tartibda to’g’ri klassifikastiya qilingan ? go’daklik, ilk bolalik, maktabgacha davr, kichik maktab yoshi, o’smirlik, o’spirinlik, yoshlik, yetuklik, qarilik
Shaxsni qanday individual – psixologik xususiyatlari mavjud? qobiliyat, temperament, xarakter
O’quvchingiz quvnoq, kayfiyati tez o’zgaradigan, tinib tinchimas, qiziquvchanligi barqaror, boshlagan ishini turli yo’llar bilan bajara oladigan chaqqon bola, aytingchi bu bola qaysi temperament tipiga kiradi? sangvinik.
O’zi nihoyatda og’ir, yuvosh, bamaylixotir harakatlari salmoqli, bosiqlik bilan ish boshlaydi, boshlagan ishini oxiriga yetkazadi, aytingchi bu bolaning temperament tipini aniqlang? flegmatik.
O’quvchi chaqqon, nihoyatda harakatchan va jahli tez, qo’pol, qiziqishi barqaror, qat’iy, boshlagan ishini to’g’ridan to’g’ri bajaridigan, past  kelishni xohlamaydigan bola, aytingchi bu bolada qaysi temperament tipi ustun? xolerik.
O’quvchi sust, bo’shashgan, injiq, xafagarchilikka bardosh  berolmaydigan, boshlagan ishida qiyinchilikka duch kelsa oxiriga yetkazmaydigan, uyatchan, hissiyotli bola, aytingchi bu bola qaysi temperament tipiga kiradi? melanxolik
Psixologik holatlar berilgan qatorni toping? emosiya, iroda, kayfiyat, stress, affekt
Nihoyatda kuchli, qisqa muddatli va tez orada o‘tib ketadigan emotsional holat: affekt
Empatiya nima? hayrixohlik, hamdardlik, o‘zini boshqa kishining o‘rniga ruhan qo‘ya olish, birovning dardini emotsional his eta olish
Psixik jarayonlar berilgan qatorni toping? sezgi, idrok, diqqat, xotira, tafakkur, xayol, nutq
Temperament va xarakter munosabati: o’zaro bog’liq, ammo aynan bir xil emas
Temperamentlar ta’limotiga kim asos solgan?  Gippokrat
Tempirament tiplari nechta?  4ta
Inson temperamentini qaysi yoshdan boshlab aniqlash mumkin? chaqaloqlik davridan
Insonlarni qobiliyatliliga qarab… qobiliyatga ajratish mumkin umumiy va maxsus
Qobiliyat – bu: faoliyatga bog’liq  individual psixologik xususiyati bo’lib, kishining faoliyatida namoyon bo’ladi
Intellekt nima? shaxsning aql-idrok darajasi
Esda olib qolishning asosiy sharti nima? takrorlash.
Nutq  shakllari ? Axborot, ma’lumot berish mo`ljallangan nutq, ishontiruvchi nutq, da’vat etuvchi nutq
Psixologik ta’sir –bu? Bu turli vositalar yordamida insonlarning fikrlari, hissiyotlari va hatti-harakatlariga ta’sir ko’rsata olishdir
Psixologik ta’sir vositalari nechta?  3 ta;
Adaptatsiya – bu:  Sezgi a’zolarining  qo‘zg‘ovchilarga moslashishi
Xarakter deb  Shaxsning oliy nerv faoliyati bilan bog‘liq holda uning xayoti mobaynida shakllanib, uning o‘z o‘ziga, boshqa kishilarga va tevarak atrofdagi odamga bo‘lgan munosabatlarida ifodalanadigan individual xususiyatlarga aytiladi.
Etnopsixologiya nimani o‘rganadi?       Ayrim millatlar psixologiyasidan tashqari turli xalqlar psixologiyasini, kichik milliy guruhlarni ham o‘rganadi
 “Trening”  so‘zini ma’nosini ko‘rsating:   O‘rgatish, mashq.
To`g`ri javobni toping: What is your name? My name is Alisher
To`g`ri  javobni toping: How are you? I am fine
Kerakli   olmoshlarni qo`ing : Are___ a  teacher? You
Kerakli  olmoshlarni  qo`ying : ___ am  a pupil. I
Gapni  to`ldiring : ___ are students We
Savolni  to`ldiring : How are ___? You
Gapdagi sozlarni  to`g`ri tartibda  joylashtiring :I, got, a house, have . I have got a house
Gapdagi sozlarni togri tartibda  joylashtiring : He, got , has , a computer. He has got   a computer
Savoldagi sozlarni  to`g`ri tartibda  joylashtiring  :  Have , got , you , a pen ? Have you  got  a pen ?
Inkor  gapni  to`ldiring : I am ___ a  driver . Not
Keyingi  sonni  toping : one , two , three , four , five….. Six
Oilaga   oid  so`zni  toping a father
Oilaga   oid  so`zni toping Son
Savoldagi so`zlarni   to`g`ri tartibda  joylashtiring  :  old , how , you , are ? How old are you?
Maktabga  oid  so`zni  toping A blackboard
Nuqtalar  o`rniga  to be  fe`lini qo`ing : You ___ a pupil are
Nuqtalar  o`rniga  to be  fe`lini qo`ing : we ___ students are
Keyingi hafta kunini toping  : Monday , Tuesday …. Wednesday
Keyingi hafta kunini toping : Friday , Saturday …. Sunday
Maktab  fanlariga  oid so`zni  toping Literature
Olmoshlarni  to`g`ri  qoying : ___am  a  student I
To`gri javobni toping : how old are you ? I am 40
To`gri javobni toping:have you got a book ? Yes,I have got a book
To`gri javobni toping: has he got a family? Yes,he has got a family
Fanlarga oid so`zni toping a math
Maktabga oid so`zni toping a desk
Oilaga  oid so`zni toping a son
Salomlashishga  oid  so`zni toping Good Afternoon
Kerakli olmoshlarni qo`ying:….. is a driver He
Kerakli olmoshlarni qo`ying:…..are friends They
Hayrlashishga oid iborani toping: See you
Salomlashishga oid iborani toping: Hello
Where does doctor work? In the hospital
  Every morning my mother…at 6 o’clock. Gets up
His friend …to school. Goes
“My book” iborasini tarjima qiling? Mening kitobim
Do you have a book? Yes, I have
Make a bed;get dressed;have breakfast; Joyni to’g’irlamoq; kiyinmoq;nonushta qilmoq
Farmer,driver,singer,nurse. Fermer,haydovchi, qo’shiqchi,hamshira
What time do you get up? I get at 7 o’clock
 Men har kuni maktabga soat 8 ga boraman.tarjima qiling. Everyday I go to school at 8 o’clock
Take ,go,work tarjima qiling Olmoq,bormoq,ishlamoq
Uy bekasi,sotuvchi, o’qituvchi’tarjima qiling Housewife,salesman,teacher
Gulnoza and Anvar …homework.To’ldiring Like
What’s this? Savolga javob bering? This is a blackboard
Is this a bag? No, it is not
One, three, four, five, nine, ten, two, six, eight, seven ushbu so’zlarni tog’ri  tarjima qiling? 1,  3,  4,  5, 9,  10,  2,  6,  8,  7
Sixteen, nineteen, eleven, fourteen, seven ushbu so’zlarni tog’ri  tarjima qiling? 16,   19,  11,  14,  7
Baker , singer tarjima qiling Novvoy,qo’shiqchi
Present simple tense Hozirgi zamon fe’li
Axborot tizimlari yoki axborot resurslarining egalari kim bo’lishi mumkin? Yuridik yoki jismoniy shaxs
Mul’timedia  bu…….. Informatikaning  dasturiy  va  texnikaviy  vositalari asosida  audio,  video,  matn,  grafika  va  animasiya  effektlari  asosida  o’quv materiallarini  o’quvchilarga  yetkazib  berishni  mujassamlangan  holdagi ko’rinishidir.
Multimedia vositalariga nimalar kiradi Apparat va dasturlar to’plami
Ma’lumot  tashuvchilar.  CD-R disklari xajmi to’g’ri ko’rsatilgan javobni toping 650-700 mb
HD DVD disklari xajmi to’g’ri ko’rsatilgan javobni toping 15-30gb
BD disklari xajmi to’g’ri ko’rsatilgan javobni toping 25-50gb
Qanday printer eng yuqori unumdorlikka ega? lazerli printer
Axborotni aniqlash (raspoznovaniye) va kompyuter xotirasiga yozish amallari qaysi uskuna yordamida bajariladi?  Skaner
Operasion tizim – bu …? Kompyuterdagi barcha qurilmalarning xamkorlikdagi faoliyatini va foydalanuvchining ular bilan aloqasini ta’minlab beruvchi dasturlar to’plami
Quyidagilardan qaysilari kiritish qurilmalari hisoblanadi? Klaviatura, sichqoncha, mikrofon, skaner
Fayllarni arxivlash degani nima? Fayllarni siqish orqali ulardan nus’ha ko’chirish.
WINDOWS operasion tizimida klaviaturaning qaysi tugmalarini bir vaqtning o’zida bosish orqali fayllardan nus’ha ko’chirish mumkin? Ctrl+C
Fayl yoki papkani qaysi amal yordamida “Korzina”ga yubormasdan kompyuter xotirasidan to’liq o’chirib tashlash mumin? Shift + Delete tugmalarini bosish orqali
WINDOWS operasion tizimida klaviaturaning qaysi tugmasi yordamida obyektni o’chirish mumkin? Delete
Microsoft PowerPoint dasturida yaratilgan fayllar qanday ataladi?  Taqdimotlar (Prezentasiya)
Microsoft PowerPoint dasturida quyidagi tugmalarning qaysi biridan foydalanib  slaydga rasm qo’shish mumkin? (kliplar majmuasidan tashqari) 4
«*.ppt» kengaytmali fayl ustida sichqonchaning chap tugmasi ikki marta bosilsa nima bo’ladi? Microsoft PowerPoint dasturi ishga tushadi va unda tanlangan hujjat yuklanadi
Quyida keltirilgan harakatlardan qaysi biri Microsoft PowerPoint  dasturida yaratilgan taqdimotni saqlash uchun mo’ljallanmagan? “Ctrl+ F12” tugmalari bosiladi
Microsoft PowerPoint –bu …? Taqdimotlar muxarriri
Internet Explorer dasturida F5 tugmasi qanday funksiyani bajaradi?  Sahifani yangilaydi
Ko’pgina kompyuter tarmoqlaridan tarkib topgan va yagona standart asosida faoliyat yuritadigan jahon global kompyuter tarmog’i qanday ataladi?  Internet
Veb resursning to’g’ri yozilgan manzilini ko’rsating. http://www.gov.uz
Quyidagi saytlardan qaysi biri O’zbekiston Respublikasining Hukumat portali hisoblanadi? www.gov.uz
O’zbekiston Respublikasi qonunchiligi Milliy ma’lumotlar bazasining axborot-qidiruv tizimi qanday ataladi?  LexUZ
 O’zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligi veb-saytining manzilini ko’rsating?  www.uzedu.uz
O’zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligi axborot-ta’lim portalining manzilini ko’rsating?  www.eduportal.uz
O’zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligi huzuridagi multimedia umumta’lim dasturlarini rivojlantirish markazi veb-saytining manzilini ko’rsating?  www.multimedia.uz
ZiyoNET – bu: Jamoat axborot ta’lim tarmog’i
 Monitor qanday qurilma?  Ekranga matnli va grafikli ma’lumotlarni qurilmasi
 Klaviatura nima?  Kompyuterga ma’lumotlarni kiritish uchun mo’ljallangan
 Sichqoncha nima?  Ma’lumotlarni kiritilishini yengillashtiruvchi manipulyator
Kompyuterning tashqi qurilmalari to’g’ri berilgan qatorni toping Printer, skaner, modem, faks-modem, multimediya, plotter, strimer
 Printer nima?  qog’ozga matnli va grafikli ma’lumotlarni chiqarish qurilmasi
 Skaner nima?  Matn, grafika, tasvirlarni kompyuterga kiritishni avtomatlashtirish uchun xizmat qiluvchi qurilma
 Modem nima?  Modulyasiya va demodulyasiya so’zidan olingan bo’lib, uzluksiz signallarni raqamli va raqamli ma’lumotlarni uzluksiz signallarga aylantirib beruvchi qurilma
 Plotter nima?  Chizmalarni qog’ozga chiqarish uchun mo’ljallangan, qog’ozda tasvirlanadigan chizmalarni tushlangan pero bilan hosil qiladi. Odatda katta hajmdagi qog’ozlarga chiqaradi.
 Klaviaturadagi klavishalar bajaradigan ishiga qarab nechta guruhga bo’linadi?  5 ta
 NumLock  klavishasi qanday ishni bajaradi?  Raqamli tugmachalar yoki kursorni boshqaruvchi tugmachalarning rejimlarini o’rnatadi yoki olib tashlaydi
Kompyuter tarmoqlar necha xil bo’ ladi?  3 xil: local, global, mintaqaviy;
 (E-mail) Elektron pochtasi uzatadi….  xabarlar va biriktirilgan fayllar
.PPT, .PPTX, .PPS, .PPSX formatdagi fayllarni Flash (.SWF) va HTML5 formatiga konvertasiyalash imkoniyatini beradigan mualliflik dasturi bu……….? iSpring
yaratilgan taqdimot faylining xajmini 97% gacha siqish imkoniyatini beradigan dastur bu Power Point
3D – kitob yaratish uchun qanday ketma-ketliklar keltiriladi? iSpring Suite-Intereaktivnosti-Kniga
Kitobning ko’rinishini o’zgartirish uchun qaysi menyudan foydalaniladi? Dizayen
iSpring dasturida testlarning nechta xil ko’rinishini yaratish mumkin? 11
 Test to’zishda maxsus maydonga savol javobini kiritish qaysi test turidan foydalaniladi? Vvod stroki
Test to’zishda to’g’ri javob variantini sonli formada kiritish qaysi test turidan foydalaniladi? Vvod chisla.
Test to’zishda eng to’g’ri javob variantini  qaysi test turidan foydalaniladi? Odinochnыy vыbor.
Axborotning himoyasi deb……… boshqarish va ishlab chiqarish faoliyatining axborot xavfsizligini ta’minlovchi va tashkilot axborot zaxiralarining yaxlitliligi, ishonchliligi, foydalanish osonligi va maxfiyligini ta’minlovchi qatiy reglamentlangan dinamik texnologik jaraѐnga aytiladi
Imitatsiya bu………. Ob’yektning o’zini boshqa ob’yekt qilib tushunilishiga aytiladi
iSpringda Publikatsiya nima? Tuzilgan testni yoki kitobni ko’rinish holatiga o’tkazish va saqlash
SCORM kengaytmasini toping? Sharable Content Object Reference Model
Pedagogning dasturiy vositalarining gipermatn hujjatlarini ishlab chiqishda qanday dasturlardan foydalaniladi? Microsoft Front-Page, Alliare Home Site, Microsoft Power Point, Micosoft Word.
O’quv materiallarini yaratishda rastrli yoki vektorli rasmlardan ishlash uchun qanday dasturlardan foydalanish mumkin. Adobe Photoshop.Corel Draw, Corel Xara, Corel Photo Paint,
Ma’lumotlar bazasini yaratishda qanday dasturlardan foydalaniladi? Microsoft Excel, Microsoft Access.
Pedagogning dasturiy vositalarini Internet tarmog’ida joylashtirishda qanday gipermatn hujjatlaridan foydalaniladi? HTML
Vektorli grafika bilan ishlovchi dastur qatorini ko’rsating? Corel Draw, Adobe Illustrator.
Portfolio fransuz tilida qanday ma’noni bildiradi? Bayon qilmoq, ifoda etmoq, tashimoq.
Portfolio qanday ko’rinishda bo’lishi mumkin? Sayt ko’rinishida, biror sayt tarkibidagi shaxsiy sahifa, elektron taqdimot, natijlar papkasi.
Elektron portfolio yaratishda pedagog shaxsiy fotosuratni yuklash uning hajmi va formatida qanday bo’lishi kerak 512 Kb dan oshmagan .jpg formatda.
“Ilmiy tadqiqot faoliyati” tarkibiy qismiga qanday turlarga bo’linadi? Monografiya va ilmiy maqolalar chop etilganligi, Respublika va xalqaro miqiyosidagi ilmiy konferensiyalardagi tezislar, mablag’ bilan ta’minlangan ilmiy tadqiqot ishidagi ishtiroki.
Axborot kommunikatsiya texnologiyalari ta’lim jarayonida qo’llash asosan necha xil ko’rinishda amalga oshiriladi? Texnik jihozlar bilan ta’minlanganlik, dasturiy ta’minot.
Xalq ta`limi xodimlarini qayta tayyorlash http://www.xtxmom.bimm.uz
va malakasini oshirish hududiy markazlari web-portali to’g’ri ko’rsatilgan qatorni belgilang.
Xalq ta`limi xodimlarini qayta tayyorlash http://www.http://lib-xtxmom.bimm.uz/
va malakasini oshirish hududiy markazlari web-portalidaelectron kutubxona manzili to’g’ri ko’rsatilgan qatorni belgilang.
Portfolioni ta’lim sohasida qo’llashg’oyasi dastlab qayerda paydo bo’lgan? 80-yillarning o’rtalaridaAQSHdapaydobo’ldi
“Portfolio” bu? Ing. – portfel, zarurishlarvahujjatlaruchunpapka
Pedagogning ko’rgazmali electron portfoliosini yaratishning birinchi bosqichibu? Titul varag’i
Pedagogning ko’rgazmali electron portfoliosini yaratishning ikkinchi bosqichi bu? Pedagog haqida umumiy ma’lumot
Pedagogning ko’rgazmali electron portfoliosini yaratishning uchinchi bosqichibu? Pedagogik faoliyatdagi yutuqlar
Pedagogning ko’rgazmali electron portfoliosini yaratishning to’rtinchi bosqichi bu? Ilmiy-pedagogik faoliyat
Pedagogning ko’rgazmali electron portfoliosini yaratishning beshinchi bosqichi bu? Darsdan tashqari ishlar
Pedagogning ko’rgazmali electron portfoliosini yaratishning oltinchi bosqichi bu? O’quv-metodik baza
O‘z-o‘zini ishontirish, shaxsni o‘z-o‘zini boshqarishga qaratilagn maxsus mashqlar to‘plami. autotrening
Virtual o’qitish shakli qanday amalga oshiriladi. Masofali tarzda
Yangi pedagogik texnologiyada axborot texnologiyalarni o‘rni qanday? boshqarish imkoniyati tug‘iladi va u o‘qituvchining yaqin ko‘makdoshiga aylandi hamda uning funksiyalarini qisman o‘z zimmasiga oladi
Texnologiya – biror ishda, mahoratda, san’atda qo‘llanadigan usullar, yo‘llar yig‘indisi“, ushbu ta’rifning muallifini toping. Izohli lug‘atda
Test-bu Nazorat
Texnologik sub’ekt nima? Sub’ektiv munosabatlarni o‘rnatish darajasida ishlaydi.
Texnologiya so’zi qaysi tildan olingan bo’lib, qanday ma’noni bildiradi. grekcha, « san’at, ta’limot»
Texnologiya tushunchasi nechanchi yillarda kirib kelgan? 60 yillarda
Qaysi qatorda “Interfaol” tushunchasiga to`g`ri ta’rif berilgan? “Interfaol” tushunchasi inglizcha “interact” so`zidan olingan. “Inter”- birgalikda, “atk”-“harakat qilish”.
 Dastur nima?  Kompyuter bajarishi lozim bo‘lgan buyruq va ko‘rsatmalarining izchil ketma-ketligi
«Texnologiya» so`zi haqida tushuncha? «texne» – mahorat, san’at, «logos» – tushuncha ta’limot
Turli tashuvchilar (audio, vidio, veb-saxifa, SD-ROM) to’plangan materiallar majmui.  o’qitishni multimediya vositalari
« Innovatsiya» so’zi qaysi tildan olingan. inglizcha
«Improvizaitsya» usul qaysi ta’lim turiga mansub? ana’naviy ta’lim turiga
«Innovatsiya» so’zining ma’nosi. yangilik kiritish
«Innovatsion pedagogika» termini qachon paydo bo‘lgan. 60-yillarda
«Klaster» so’zining ma’nosi shingil
«Sinkveyn o‘yini» qanday amalga oshiriladi? o’qituvchi o’quvchilarga savol yoki topshiriq beradi va darxol ulardan javoblarni so‘raydi
 «Sinkveyn» so’zining ma’nosi fransuzcha, «besh»
 «Ta’lim texnologiyalari» tushunchasi dastlab qaysi davlatda rivojlana boshlagan. AQSH
 «Venn diagrammasi» metodining muhim xususiyati. umumiylikni aniqlash
«Yalpi fikriy xujum» metodining asoschisi kim? F.Donald
Axborotli texnologiya nima? pedagogik texnologiyaning tarkibiy qismi
 Baxs-munozalar asosida amalga oshiriluvchi metodlar qaysilar. burchaklar debatlar
Bilim o‘zlashtirishga, ko’nikma hosil qilishga yo‘naltirilgan, interfaol o’qitishni ma’lum usullari yordamida amalga oshiriladigan ta’lim. Ta’limiy seminar
Dars ishlanmasi tuzilganda rivojlantiruvchi maqsad qanday talablar asosida belgilanadi? O’quvchilar aqliy faoliyatining qanday shakl va mantiqiy jarayonlarini o’zlashtiradilar, uning qanday rivojlantiruvchi natija  berishi ifodalanadi
Farobiy pedagogik jarayonlarda qanday usullarni qo‘llagan? rag‘batlantiruvchi va jazolovchi
Fasilitatsiya bu- bilish faoliyatini ragbatlantirish va faollashtirish
Informatika va AT fani o’qitishda didaktik jarayon strukturasi … Motiv bosqich, o’quv-bilim faoliyati va boshqaruvdan iborat
Informatika va AT fanida muammoli o’qitish texnologiyasi nima? Takomillashgan o’qitish texnologiyasi
Informatika fanini o’qitishda pedagogik texnologiyaning didaktik maqsadlari bu – … Rivojlantiruvchi maqsad
Informatika fanini o’qitishda qo’llaniladigan interfaol metodlar keltirilgan qatorni aniqlang Tanqidiy fikrlash, debat, munozara, aqliy hujum, muammoli vaziyatlar
Innovatsion ta’limda o’qituvchining o’quvchilarga bergan savoliga birin-ketin, orqama-orqa, ketma-ketlikdagi javoblari ta’limning qaysi turiga mansub? guruhlarda ishlash
 Insert metodini amaliyotda qo‘llashda nechta tinish belgilardan foydalanish mumkin. 5 ta
 Inson miyasini psixologik xususiyatlarini xisobga olib, axborotlarni tanaffuslar asosida an’anaviy shaklini o’quvchilarga faol o’qitish va tanqidiy fikrlashga qiziqtirish uchun qo‘llanadigan usul. uzaytirilgan ma’ruza
 Insoniyat tomonidan to’plangan madaniy boylikni egallash bilan bo‘glik faoliyat o’quv-bilim faoliyati
 Ishtirokchilarni tanishish, ishchi muhitini yaratish va kishilarni muloqatga chorlovchi mashq « Muzyorar» mashqlar
Ishtirokchilarning ko’nikma va malakalarini, ularni biror narsaga nisbatan munosabatini o‘zgartirishga yo‘naltirilgan, guruxga mo‘ljallangan interfaol o’qitish usuli trening
 Joriy nazorat turi bu – kundalik nazorat turi
Qarama-qarshi nuqtai nazarlarning o‘zaro baxsi (to‘qnashuvi), u o’quvchilarning tanqidiy firklashga, turli masalalarni o‘rganishga o‘rgatuvchi metod debatlar
Matn ustida ishlash ko’nikmalarini shakllantiruvchi me’tod.  «Insert»
 Muammoli ta’lim texnologiyasini ilk bosqichi muammoli vaziyat
 Muammoli vaziyat, o’quv muammosi, muammoni echimini izlash, muammoni echish va uni tekshirish kabi bosqichlar qaysi ta’lim texnologiyalari bosqichlari hisoblanadi muammoli ta’lim texnologiyalari
Multimediya nima? Eski usul bo‘lib, o’qituvchining ma’ruzasi
 Murabbiy nazoratida xaqiqiy xayotga maksimal darajada yaqinlashtirilgan vaziyatlarni yaratish  imitatsiya
Noan’anaviy o`qitish modelining afzalliklari qaysi qatorda berilgan? Barcha javoblar to`g`ri
Noana’naviy ta’lim usullari qaysi bandda tug‘ri berilgan? Suxbat, kuzatuvchi, baxs-munozara
O`quv jarayoni nimalardan iborat? ta’limning maqsadi va mazmuni, baholash, o`qish-o`qitish
O‘qituvchi va o‘quvchi orasidagi bilim berish va bilim olish, o‘rgatish va o‘rganish, tarbiyalash maylida kechadigan munosabatlar tizimi nima? Pedagogik jarayon
O’quvchi va o’quvchilar guruxiga o‘z ta’limiy maqsadlarini belgilash hamda ularga erishish strategiyasini tanlashga yordam bera oladigan etakchi fasilitator
O’quvchilarga bilim berishda ta’limning noa’naviy, qiziqarli, faol, yangi usullardan foydalanish qanday xolatlarga ega bo‘ladi? O‘quvchilarni faqat ijodiy ishlashga o‘rgatdi xalos
O’quvchilarga bilim berishda ta’limning noana’naviy, qiziqarli, faol, yangi usullardan foydalanish qanday xolatlarga ega bo‘ladi? O‘quvchilarni faqat ijodiy ishlashga o‘rgatdi xalos
 O’quvchini ijodiy fikrlashini uzluksiz shakllantirib boruvchi va qobiliyatini rivojlantiruvchi texnologiya. kreativ texnologiya texnologiya
Pedagogik texnalogiya avvalo qaysi jarayonga tegishli? O‘quvchining ta’lim – tarbiyasiga
Pedagogik texnalogiya tushunchasi qaysi qatorda to‘g’ri tariflangan? O‘qituvchining o‘qitish vositalari yordamida o‘quvchilarga muayyan sharoitda ta’sir ko‘rsatish orqali oldindan belgilangan shaxs sifatlarini intensiv shakillantirish jarayoni
Pedagogik texnikaga qaysi javobda to‘g‘ri ta‘rif keltirilgan? Hamma javoblar to‘g‘ri
Pedagogik texnologiyalarning rivojlanish kontseptsiyasi necha bosqichdan iborat. 3 bosqichdan
Pedagogikaga bag’ishlangan adabiyotlarda qanday tushunchalar keng qo’llanilmoqda? hammasi
PT da «Pantomima» usulini qanday tushunasiz? Saxnada obrazlarga bo‘lib ijro etish (bir mavzuni
PT dagi innovatsion usulning tayyorgarliksiz bayon ettirish nima deb ataladi? improvizatsiya
O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining Umumiy o’rta va o’rta maxsus, kasb-hunar ta’limining davlat ta’lim standartlarini tasdiqlash to’g’risida 187-son qarori qachon qabul qilingan? 2017 yil 6 aprel
Umumiy o’rta ta’limning davlat ta’lim standarti necha bobdan iborat? 6
Umumiy o’rta ta’limning davlat ta’lim standartida 1-bobi qanday nomlanadi? Asosiy qoidalar;
Umumiy o’rta ta’limning davlat ta’lim standartida 2-bobi qanday nomlanadi? Umumiy o’rta ta’limning davlat ta’lim standartining maqsad va vazifalari;
Umumiy o’rta ta’limning davlat ta’lim standartida 3-bobi qanday nomlanadi? Umumiy o’rta ta’lim davlat ta’lim standartining asosiy prinsiplari;
Umumiy o’rta ta’limning davlat ta’lim standartida 4-bobi qanday nomlanadi? Umumiy o’rta ta’limning davlat ta’lim standartining tarkibiy qismlari;
Umumiy o’rta ta’limning davlat ta’lim standartida 5-bobi qanday nomlanadi? Umumiy o’rta ta’limning davlat ta’lim standartini joriy etish tartibi;
Umumiy o’rta ta’limning davlat ta’lim standartida 6-bobi qanday nomlanadi? Umumiy o’rta ta’limning davlat ta’lim standarti talablariga rioya etilishini nazorat qilish;
Umumiy o’rta ta’limning tayanch o’quv rejasida informatika va axborot texnologiyalari faniga 5-sinflar uchun haftalik umumiy soat qancha? 0,5 soat
Umumiy o’rta ta’limning tayanch o’quv rejasida informatika va axborot texnologiyalari faniga 6-sinflar uchun haftalik umumiy soat qancha? 0,5 soat
Umumiy o’rta ta’limning tayanch o’quv rejasida informatika va axborot texnologiyalari faniga 7-sinflar uchun haftalik umumiy soat qancha? 0,5 soat
Umumiy o’rta ta’limning tayanch o’quv rejasida informatika va axborot texnologiyalari faniga 8-sinflar uchun haftalik umumiy soat qancha? 1 soat
Umumiy o’rta ta’limning tayanch o’quv rejasida informatika va axborot texnologiyalari faniga 9-sinflar uchun haftalik umumiy soat qancha? 2 soat
Umumiy o’rta ta’limning tayanch o’quv rejasida informatika va axborot texnologiyalari faniga haftalik umumiy soat qancha? 4,5 soat
O’zbekiston Respublikasi umumiy o’rta va o’rta maxsus, kasb-hunar ta’limi tizimida davlat ta’lim standartlariga asoslangan holda umumta’lim fanlarini o’rganish A1 standart darajasi qanday nomlanadi? Umumta’lim fanlarini o’rganishning boshlang’ich darajasi;
O’zbekiston Respublikasi umumiy o’rta va o’rta maxsus, kasb-hunar ta’limi tizimida davlat ta’lim standartlariga asoslangan holda umumta’lim fanlarini o’rganish A1+ standart darajasi qanday nomlanadi? Umumta’lim fanlarini o’rganishning kuchaytirilgan boshlang’ich darajasi;
O’zbekiston Respublikasi umumiy o’rta va o’rta maxsus, kasb-hunar ta’limi tizimida davlat ta’lim standartlariga asoslangan holda umumta’lim fanlarini o’rganish A2 standart darajasi qanday nomlanadi? Umumta’lim fanlarini o’rganishning tayanch darajasi;
O’zbekiston Respublikasi umumiy o’rta va o’rta maxsus, kasb-hunar ta’limi tizimida davlat ta’lim standartlariga asoslangan holda umumta’lim fanlarini o’rganish A2+ standart darajasi qanday nomlanadi? Umumta’lim fanlarini o’rganishning kuchaytirilgan tayanch darajasi;
O’zbekiston Respublikasi umumiy o’rta va o’rta maxsus, kasb-hunar ta’limi tizimida davlat ta’lim standartlariga asoslangan holda umumta’lim fanlarini o’rganish B1 standart darajasi qanday nomlanadi? Umumta’lim fanlarini o’rganishning umumiy darajasi;
O’zbekiston Respublikasi umumiy o’rta va o’rta maxsus, kasb-hunar ta’limi tizimida davlat ta’lim standartlariga asoslangan holda umumta’lim fanlarini o’rganish B1+ standart darajasi qanday nomlanadi? Umumta’lim fanlarini o’rganishning kuchaytirilgan umumiy darajasi;
Umumiy o’rta ta’lim maktablarining 5-sinf bitiruvchilari ta’lim muassasalarida informatika va axborot texnologiyalari o’quv fanini o’rganish bosqichlari  standart darajasi …? A1
Umumiy o’rta ta’lim maktablarining informatika va axborot texnologiyalari fani chuqur o’rganiladigan sinflar va ixtisoslashtirilgan maktablarning 5-sinf bitiruvchilari standart darajasi …? A1+
Umumiy o’rta ta’lim maktablarining 5-sinf bitiruvchilari ta’lim muassasalarida informatika va axborot texnologiyalari o’quv fanini o’rganish bosqichlari  daraja nomlanishi …? Informatika va axborot texnologiyalari fanini o’rganishning boshlang’ich darajasi;
Umumiy o’rta ta’lim maktablarining 9-sinf bitiruvchilari ta’lim muassasalarida informatika va axborot texnologiyalari o’quv fanini o’rganish bosqichlari  standart darajasi …? A2
 Dastur natijasi nimaga teng? var a,b,x:real; begin a:=8; b:=a/2; x:=A/B;      x:=a*sqr(sqrt(x+b/2)); writeln(x);  end. 32
 quyidagi operator necha marta takrorlanadi? for x:=1 downto 10 do write (x);  1 marta
 quyida write operatori necha marta bajariladi?   for i:=1 to 3 do for j:=0 to 3 do write (i+j);  12 marta
 type hafta=(dush, sesh, chor, paysch, schanba, yaksch); var x,y: hafta; t:23..56; tavsiflash berilgan bo’lsa, quyidagi ta’minlashlardan qaysisi noto’g’ri?  y=t
 quyida S ning qiymati nimaga teng? begin  S:=0;  for I:=1 to 3 do S:=S+2*i;        writeln(S); end. 12
 Dastur qiymati nimaga teng? begin X:=-2; y:=4; A:=-2; if A*A-y>x*x then z:=y+A else z:=X+A; writeln(z);  end.  –4
 quyida S ning qiymati nimaga teng? begin for j:=-2 to 3 do begin S:=0; S:=S+(j+1); end; writeln(S); end. 4
 Dastur natijasini aniqlang. begin A:=12; B:=8; D:=20; if A>18 then D:=A-B; writeln(D); end. 20
 Dastur natijasini aniqlang. begin X:=2; p:=1; 1:P:=P*(2*x-2); X:=X+3; if X<=6 then goto 1; writeln(P); end. 16
 hisob natijasini aniqlang? begin A:=10; B:=8; C:= 6; if (A>B) and (C>B) then y:=A+B-C else  y:=A-B+C;  writeln(y); end. 8
 hisob natijasini aniqlang? begin a:=12; b:=14; c:=10;  if (a>b) or (b>c) then y:=a+b-c else    y:=a-b+c;  writeln(y); end. 16
  Kuydagi programma nimani chop etadi?.   VAR X,Y: REAL;   BEGIN   X:=25; Y:=SQRT(SQR(X));    Y:=X-Y; WRITE(Y) END. 0
Umumiy o’rta ta’lim maktablarining 9-sinf bitiruvchilari ta’lim muassasalarida informatika va axborot texnologiyalari o’quv fanini o’rganish bosqichlari  daraja nomlanishi …? Informatika va axborot texnologiya fanini o’rganishning tayanch darajasi;
O’zbekiston Respublikasining “Axborotlashtirish to’g’risida”gi Qonuni qachon qabul qilingan? 2003 yil 11 dekabr
Axborotlashtirish – bu: yuridik va jismoniy shaxslarning axborotlarga bo’lgan ehtiyojlarini axborot resurslari, axborot texnologiyalari va axborot tizimlaridan foydalangan holda qondirish uchun tegishli sharoitlarni yaratishning ijtimoiy-iqtisodiy va ilmiy-texnik jarayonidir
Axborot texnologiyalari – bu: axborotlarni to’plash, saqlash, izlash, ishlov berish va tarqatish uchun qo’llaniladigan uslublar, uskunalar, usullar va jarayonlar majmuasidir
Axborot tizimlari yoki axborot resurslarining egalari kim bo’lishi mumkin? yuridik yoki jismoniy shaxs
Konfidensial (maxfiy) axborot – bu: qonun talablariga mos ravishda kirish huquqi cheklangan axborot
Axborot resurslarida saqlanayotgan va ishlov berilgan, elektron raqamli imzo bilan tasdiqlangan va qog’ozda rasmiylashtirilgan hujjat bilan birday huquqiy kuchga ega bo’lgan axborot qanday ataladi? elektron hujjat
DVD disklar qaysi disklar turkumiga kiradi? optik
Axborotni aniqlash (raspoznovaniye) va kompyuter xotirasiga yozish amallari qaysi uskuna yordamida bajariladi?  Skaner
Operasion tizim – bu …? Kompyuterdagi barcha qurilmalarning xamkorlikdagi faoliyatini va foydalanuvchining ular bilan aloqasini ta’minlab beruvchi dasturlar to’plami
Arxivlovchi dastur – bu: fayllarni siqish uchun mo’ljallangan dastur
Axborotning eng kichik o’lchov birligi? Bit
Kompyuter xotirasini ifodalovchi parametrlarni belgilang Xajm
Quyidagilardan qaysilari kiritish qurilmalari hisoblanadi? Klaviatura, sichqoncha, mikrofon, skaner
Elektron pochta orqali xabar yuborishda xabarga biryo’la to’rtta faylni bog’lab yuborish mumkinmi?  Ha, mumkin
Internet Explorer dasturida F5 tugmasi qanday funksiyani bajaradi?  Sahifani yangilaydi
Biror-bir sohaga yoki faoliyatga oid yangiliklar va voqyealar haqidagi ko’pgina xabarlarni o’zida mujassam etgan Internet sahifalar to’plami qanday ataladi?  veb sayt
Ko’pgina kompyuter tarmoqlaridan tarkib topgan va yagona standart asosida faoliyat yuritadigan jahon global kompyuter tarmog’i qanday ataladi?  Internet
Internet saxifalaridagi xabarlarni fayl sifatida kompyuterning qattiq diskiga saqlab qo’yish (xotiraga olish) uchun Internet Explorer dasturida qanday amal bajarilishi kerak?  “Fayl” menyusidan “Soxranit kak…” buyrug’i tanlanadi
Ineternetda URL qisqartmasi nimani anglatadi?  Internetda resurs joylashgan manzilni
Telefon tarmog’i orqali, telefon raqamlarini terish yo’li bilan modem yordamida internetga ulanish usulini ko’rsating. Dial-up
Ajratilgan aloqa kanali (vыdelennaya liniya) yordamida internetga ulanish usulini ko’rsating. ADSL
Veb resursning to’g’ri yozilgan manzilini ko’rsating. http://www.gov.uz
Quyidagi saytlardan qaysi biri O’zbekiston Respublikasining Hukumat portali hisoblanadi? www.gov.uz
 Internet tarmog’ida, ayni paytda (v realnom vremeni) axborot almashishni ta’minlovchi xizmat turi qanday nomlanadi? Chat
Oldindan ko’rib chiqilgan veb-sahifalarni Internetga ulanmasdan turib qayta yuklashni ta’minlab beruvchi brauzerning ish rejimi qanday nomlanadi? Avtonom rejim
Odatda Microsoft Office tarkibiga kiruvchi pochta aloqasi nomini ko’rsating. Outlook
Quyida keltirilganlardan qaysi biri elektron pochta manzilidir? sammoi@xtv.uz
Elektron pochta orqali xabar yuborilgandan so’ng, uning nusxasi qaysi papkaga joylashadi? Otpravlennыye
 10 megabayt nimaga teng 10240 kilobayt
 10 terabayt nimaga teng 10240 gigabayt
 100 bayt nimaga teng 800 bit
 10 terabayt nimaga teng 10240 gigabayt
 100 megabayt nimaga teng 102400 kilobayt
 Dasturlash sistemasi –  – dasturlash tillari va ularga mos til prosessorlari majmuasidan iborat bo’lib, dasturlarga ishlov berish va sozlashni ta’minlovchi dasturlar to’plamidan iborat.
 Bir dasturli rejim bu –  – kompyuterning barcha resurslari faqat bir dasturga xizmat qiladi.
 Ko’p dasturli rejim –  – OS bir vaqtning o’zida bir-biriga bog’liq bo’lmagan bir necha dasturlarga xizmat qiladi
 Muloqot operasion sistemasi –  – yakka foydalanuvchi uchun mo’ljallangan bo’lib, kompyuter bilan muloqotning qulay ko’rinishini ta’minlaydi.
 Operasion tizimni qanday rejimlarga bo’lish mumkin?  «paket» rejimi, real vaqt sistemasi, vaqtni taqsimlash sistemasi, muloqot sistemasi
 Vaqtni taqsimlash sistemasi – bu   – bir vaqtning o’zida bir necha foydalanuvchiga xizmat qilish
 Ishga tayyor holat nima?  Bu holda qaralayotgan dastur uchun kerak bo’lgan, fizik hamda dasturiy resurlar ishga tayyor holda turadi va qaralayotgan dastur faqat buyruqni kutadi.
 Ishlovchi holat nima?  Jarayonni boshqarish dasturi ishlovchi dastur uchun kerakli resurslarni ishga tayyor holatga keltiradi va aktiv holatdagi dastur yuvori imtiyozli hisoblanadi.
 Blokirovka qilingan holat nima?  Dastur ishlashi uchun ayrim resurslar yetarli bo’lmasa, sistema bunday dasturni blokirovka qilib qo’yadi.
 Kommunikasiya nima?  Bu ikki sistemali dasturni, buyruqni, dastur va buyruqni yoki buyruq va dasturni birlashtiradi.
 Filtr nima?  Sistemali dastur yoki buyruq bo’lib, berilgan kiritish qurilmasidan o’qib tartiblaydi va dastru yoki buyruqda aniqlangan qurilmaga yo’naltiradi.
 Virtual xotira nima?  Bu taxminan tasavvur qilinadigan xotira
 E.H.M qanday ta’minotlardan tashkil topadi?  Dasturiy va texnik
 Dasturiy ta’minot qanday turlardan tashkil topgan?  Amaliy va sistemaviy
 Operasion sistemaning sifatlari ko’rsatilgan qatorni toping!!!  Ishonchlilik, himoyalash, samaradorlik, qulaylik.
 Windows operasion sistemasi qanday shaklda ishlaydi?  Oynalar
 «Windows » so’zi qanday ma’noni bildiradi?  Oynalar
 Sistemali disklar nima?  Operasion sistema dasturlari mavjud bo’lgan magnit disklaridir.
 DOS   nima?  Diskli operasion sistema
 Fayl deb nimaga aytiladi?  Nomlangan sohaga
 Fayl nomi qanday qismlardan iborat bo’ladi?  Fayl nomi va kengaytmasidan
 Fayl nomi nechta qismdan iborat bo’ladi?  2 ta
 Kengaytma deb nimaga aytiladi?  Fayldagi ma’lumotning turiga
 Fayl nomi kengaytmasidan qanday ajratiladi?  nuqta bilan
 Buyruqlar majmuini o’z ichiga olgan faylning kengaytmasi to’g’ri ko’rsatilgan qatorni toping!!!  bat
 Matnlar majmuini o’z ichiga olgan faylning kengaytmasi to’g’ri ko’rsatilgan qatorni toping!!!  txt
 Beysik dasturlash tilida yaratilgan dasturning kengaytmasini toping!!!!  bas
 Paskal dasturlash tilida yaratilgan dasturning kengaytmasini toping!!!!  pas
 Elektron jadvalli fayl kengaytmasini toping!  xls
Web-sahifa bu … yagona adresga ega bo’lgan, (brauzer yordamida) ochish va ko’rish imkoniyatiga ega bo’lgan xujjatdir
JavaScript – tili bu… statistik Web saxifalarni kushimcha funksional imkoniyatlarini kullash uchun Netscape va Sun Microsystems larda ishlab chiqilgan senariylar
Qanday ma’lumotlar mantiqiy ma’lumotlar bo’la oladi? true va false
Qaysi usul 0 dan 1gacha oraliqdagi ixtiyoriy soni qaytaradi random
Qaysi usul yordamida ekranga ikkita OK va Cancel tugmalari bo’lgan muloqot oynasini chiqarish mumkin confirm
checkbox obyekti uchun nechta va qanday usullar mavjud? Bitta usul: click
Qaysi teg HTML xujjatning tanasini ifodalaydi? BODY
Qaysi teg World Wide Web da xujjatni nomlash uchun ishlatiladi? TITLE
Qaysi teg  xujjatni stilini ifodalash uchun ishlatiladi? STYLE
Qaysi teg HTML xujjatni ifodalaydi? HTML
BODY tegining qaysi atributi saxifa rangini berishda qullaniladi? bgcolor
SCRIPT tegi tug’ri keltirilgan variantni tanlang. <SCRIPT LANGUAGE= dasturlash tili>dastur matni </SCRIPT>
Qaysi teg HTML xujjat sarlavxasini ifodalaydi? HEAD
Qaysi misolda BASE tegi tugri tashkil etilgan?  <BASE HREF=»http://www.intuit.ru/intro.html» TARGET=new>
To’liq formada berilmagan gipermatnli ssilka xujjatining bazali URL ni aniqlash uchun qaysi teg xizmat qiladi?  BODY
Yuborilganidan sung xujjatni saklashni takiklash … orkali amalga oshiriladi <META HTTP-EQUIV=»Pragma» CONTENT=»no-cache»>
Notug’ri ko’rsatilgan gipersselkalarni ko’rsating. <a TARGET=intuit.htm href=new>intuit</a>
Tashqi jadval stilini xujjat bilan to’g’ri bog’lanish usulini toping. <LINK REL=stylesheet href=»../css/style.css» TYPE=»text/css»>
Sahifa fonini to’g’ri ko’rsatish variantini ko’rsating. <body bgcolor=»yellow»>
Quyidagi teglardan qaysi biri ro’yxatni nomerlash uchun ishlatiladi? OL
Gipersselka to’g’ri ko’rsatilgan qatorni toping: <a href=»www.intuit.ru/index.html»>ssilka</a>
BODY tegining qaysi atributi “faol” gipersselkaning rangini o’zgartirish uchun ishlatiladi? ALINK
HTML da qanday teglar ma’lumotlar tiplarini ifodalaydi? <YeM>, <SITE>, <KVD>, <SODE>
Jadval xosil qilish uchun qaysi tegdan foydalaniladi? <TABLYe>
HTML da shrift o’lchamini o’zgartirish uchun qaysi tegdan foydalaniladi? <SMALL>
Qaysi obyekt oyna xususiyatlarini, oyna o’lchamini, freymlar oynasida joylashishini, oyna nomini, oyna holat satrini ifodalaydi  window
<P> tegi nima uchun qo’llaniladi? matnni paragraflarga ajratish uchun
<BR SLYeAR=all> matni nimani ifodalaydi o’ng va chap tomonlari bo’sh bo’lgan joydan matn boshlanadi
Qaysi teg matn qo’shtirnoq bilan tugashi uchun qo’llaniladi? <Q>…</Q>
<UL> tegi nimani ifodalaydi? Numerlanmagan ro’yxatni
<UL TYPE=DISK> matni nimani ifodalaydi Teg aylana shaklidagi markerni xosil qilishni ifodalaydi
<IMG> tegining qat’iy atributlarini toping SRC
Qaysi teg forma ichida qayerga ma’lumot kiritilishini ifodalaydi? <INPUT>
Qaysi teg formada ma’lumot kiritishda foydalanuvchi bir nechta variantlardan birini tanlashdan foydalanishni ifodalaydi? <INPUT> TYPE= radio atributi bilan
Formada parol kiritish kerak bo’lsa qaysi kattalikdan foydalanishga to’g’ri keladi password
<TEXTAREA> tegida qanday atributlar foydalaniladi ? COLS, NAME va ROWS
Null nimani ifodalaydi? bo’sh to’plamni ifodalash uchun maxsus belgi
Qaysi operator for yoki while sikl operatorlari bajarilishini to’xtatadi break
Qaysi usul joriy oynani ko’rsatadi yoki yangisini ochadi? open
Qaysi obyekt ichiga yozilgan bir yoki bir nechta URL fragmentlari qismini o’qish va yozishni ifodalaydi? Location
Web-sayt nima? Aniq maqsad asosida mantiqiy bog’langan web-saxifalar birlashmasi
Serverda qayta ishlanuvchi ssenariy tili bu … PHP
Bir xil tipli elementlar birlashmasi nima bo’lishi mumkin? Massiv
Yagona adresga ega va (brauzera yordamida) ochish, o’qish imkoniyatiga ega bo’lgan xujjat… Web-sahifa
Qaysi teg xujjatlar aro aloqa o’rnatilganligi haqida meta ma’lumot beradi LINK element
MENU qanday teg? satr ko’rinishda, ixcham xolda berilgan ro’yxat
Qaysi teglar shrift teglari? TT, I, B, U
INPUT tegi TYPE atribut qabul qilmaydigan qiymatni toping TOP
Jadvalni romkasiz yaratish uchun TABLE tegining  BORDER atributiga qanday qiymat berish kerak? 0
HTML da kommentariy sintaksisi qanday? <!– Bu kommentariy –>
Avtomatik ravishda keyingi satrga o’tish qaysi teg orqali amalga oshiriladi NOBR
Rasm romkasi kengligini Qaysi parametr orkali beramiz? BORDER
Date obyekti nima qiladi? Kompyuter soati ustida amallar bajaradi
Ma’lumotlar bazasiga ta’rif bering ma’lum bir sxema asosida saqlanuvchi ma’lumotlarning strukturalashgan majmuasi
…. – o‘qitishning istiqbolli tizimlaridan biri hisoblanadi. Modulli o‘qitish
. ….–texnologiya asosida interaktiv holda tashkil etishni nazarda tutadi Vebinar texnologiya o‘qitishni web
Tyutor- ( Tutorem-lotincha) qanday vazifani bajaradi. ustoz, murabbiy
Edvayzer (advisor-….. ―avisen―o‘ylamoq) tinglovchilarning individual holda bitiruv malakaviy ishi, kurs loyihalarini bajarishda maslahatchi rolini bajaradi. fransuzcha
….. -qabul qilingan qoidalarga amal qilishni tekshiradi Moderator
Genetik jihatdan integratsiya – uzviylik, predmetlararo aloqadorlik, o‘zaro aloqadorlik va nihoyat o‘zaro bir-birini to‘ldiruvchi, kengaytiruvchi hamda chuqurlashtiruvchi, o‘quv predmetlari mazmunini eng kamida ta’lim standartlari darajasida sintezlab, mantiqan tugallangan mazmun shakli va oliy darajasidir.
Integratsiya masalasini pedagog olimlar va amaliyotchilar quyidagi yo‘nalishlarda tadqiq etishni tavsiya etadilar o‘kuv predmetlari va fanlar turkumi doirasidagi mazmunni integratsiyalab o‘rganish, turli o‘quv predmetlaridan tahsil beruvchi shaxslarning faoliyatlarini integratsiyalash, ta’lim-tarbiya ishini tashkil etish shakllarini integratsiyalash va shu kabilar.
Pedagogika fanida XX asrning 80- yillaridan boshlab integratsiya – «o‘zaro aloqadorlik», ―o‘zaro ta’sir», «sintez» kabi tushunchalar qo‘llanilgan
Integratsiyalashtirish jarayonlari hozirgi zamon ilmiy bilimlariningo‘zaro ta’siridan farqli o‘laroq quyidagi yo‘nalishlarda kechishi mumkin: alohida olingan fan doirasida ichki ilmiy rivojlanish sifatida,  fanlararo o‘zaro aloqadorlik doirasida, ya’ni bir yoki bir necha sohalar doirasida,  maxsus yaxlit ilmiy bilimlar doirasida kabilar.
Darsning rivojlantiruvchi maqsadi qaysi qatorda to‘g‘ri ko‘rsatilgan dars natijasida o‘quvchilarda qaysi bilimlar va ahloqiy fazilatlar rivojlantirilishi asosida belgilanadi;
Differensial ta’lim –  Rivojlangan mamlakatlarda ommaviy o‘rta maktablarning yaratilishi ta’lim-tarbiya differensiyasi muammosini yanada keskinlashtirdi.
Smart education (yoki aqlli ta’lim) – bu ochiq axborot resurslari yordamida interaktiv vertual muhitda amalga oshiriladigan moslashuvchan va induviduallashtirilgan yangi global ta’lim texnologiyasidir.
Informatika va axborot texnologiyalari o‘quv fanini o‘qitishning asosiy maqsadi: O‘sib kelayotgan avlodni zamonaviy axborot texnologiya vositalari bilan ishlash malakalari, mustaqil, mantiqiy va algoritmik fikrlash qobiliyatini rivojlantirishdan va olgan bilimlarini hayotda tatbiq etishga o‘rgatishdan iborat.
Informatika va axborot texnologiyalari o‘quv fani o‘rta umumta’lim maktablarining nechanchi sinfidan boshlanadi? 5-sinfidan boshlanadi va o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi muassasalarida umumta’lim o‘quv fani sifatida uzviy davom etadi.
Informatika o‘quv fani bo‘yicha majburiy o‘rta ta’limning barcha bosqich bitiruvchilariga qo‘yiladigan majburiy talablar. Bilishi kerak bo‘lgan tushunchalar, Tushuntirishi kerak bo‘lgan axborotli jarayonlar, Nazariy bilimlarni namoyon qilish, Axborotlarni mustaqil ravishda izlash, Amaliyotda qo‘llay olishi,
Informatika faniga oid kompetensiyalar: Axborotlarni elektron vositalarda yig‘ish, Elektron vositalarda axborotlarni qayta ishlash, Axborotlarni elektron vositalar orqali uzatish, Informatik bilimlarni amaliyotda qo‘llash.
Dars bu- sinfda taqvim-mavzu reja asosida belgilangan vaqt davomida o‘qituvchi tomonidan o‘quvchilar uchun o‘quv-tarbiya jarayonining maqsadli tashkil etilishidir.
O‘qituvchining ….. eng asosiy vazifalardandir. Darsga kundalik tayyorgarligi
Darsga tayyorgarlik ko‘rish necha bosqichda amalga oshirilishi lozim: 3 bosqich
Darsning ta’limiy maqsadi qaysi qatorda to‘g‘ri ko‘rsatilgan dars jarayonida o‘quvchilarda shakllantiriladigan bilim, ko‘nikma va malakalar asosida belgilanadi;
Darsning tarbiyaviy maqsadi qaysi qatorda to‘g‘ri ko‘rsatilgan dars jarayonida o‘quvchilarda qaysi ahloqiy sifatlar shakllantirilishi asosida belgilanadi;
Darsning rivojlantiruvchi maqsadi qaysi qatorda to‘g‘ri ko‘rsatilgan dars natijasida o‘quvchilarda qaysi bilimlar va ahloqiy fazilatlar rivojlantirilishi asosida belgilanadi;
Informatika va axborot texnologiyalarini o‘qitish metodikasi bu ……….. o‘rganadigan fandir. o‘quv predmeti sifatida va turli yoshdagi o‘quvchilarga informatika va axborot texnologiyalarini o‘rgatish jarayonining qonuniyatlarini
Informatika va axborot texnologiyalarini o‘qitish metodikasi fan sifatida qachondan boshlab shakllandi. XX asrning ikkinchi yarmida
Informatika va axborot texnologiyalarini o‘qitish metodikasi fan sifatida  O‘zbekistonda nechanchi yildan boshlab shakllandi. 1985 yildan
Informatika va axborot texnologiyalari o‘qitish metodikasi bo‘yicha O‘zbekistonda birinchilardan bo‘lib kimlar ilmiy izlanishlar olib borgan. birinchilar qatorida professorlar M.Ziyoxo‘jaev, A.Abduqodirov, T.Azlarov va boshqalar
Tezkor elektron xisoblash mashinalarining paydo bo‘lishi … deb ataluvchi turli-tuman belgilar sistemalarining paydo bo‘lishiga olib keldi. SHunday qilib, hisoblash mashinalarida bajarilishi kerak bo‘lgan jarayonlarni tavsiflash uchun qo‘llaniladigan belgilar (simvollar) sistemasini … deb yuritamiz. dasturlash tili
Beysik dasturlash tili qaysi yilda AQSH ning Dortmunt kollejining ilmiy xodimlari Jon Kemeni va Tomes Kurts tomonidan yaratilgan. 1964 y
Basic so‘zi Beginners Allpurpose Simbolic Instruction Code –degan kengaytmasidan iborat bo‘lib, qanday ma’noni bildiradi boshlovchilar uchun mo‘ljallangan ko‘p maqsadli, belgili ko‘rsatmalar tili degan ma’noni
Dasturlash tillarining sintaktik jihatdan turlari necha turga bo‘linadi: 3
Microsoft Windows OTlarida kompilyasiya qilingan dastur nomi qaysi kengaytma ko‘rinishidagi fayl bo‘ladi. *.exe
Assembler tili inglizchasiga Assembler- bu EHM uchun mashina kodlarida dastur yozish ishini engillashtirish maqsadida … yillar ohiri … yillarning boshida yaratilgan. 40-50 yy
Ko‘nikma nima? O‘zlashtirilgan bilim asosida o‘quv mashqlar orqali egallab olingan harakat
Malaka nima? O‘zlashtirilgan bilim va ko‘nikmalarni mustaqil ishlata olish
Bilim nima? narsa va hodisalarning muhim belgi va xususiyatlari, jarayonlar va ular o‘rtasidagi bog‘lanishlar to‘g‘risida fan tomonidan aniqlangan tushunchalar
O‘qitish va o‘qish jarayoni, ________ qo‘yilgan maqsadga mos kelganda yakunlanadi. natija
Metodik tahlilda nimalarga e’tibor beriladi? Darsda qo‘llanilgan usullarning maqsadga muvofiqligiga
Darsni tahlil qilish turlari qaysilar? ilmiy, umumpedagogik, umumpsixologik, didaktik, metodik
Didaktik tahlilda asosiy e’tibor nimaga beriladi? Ko‘rgazmali qurollarning xili va ulardan foydalanib berilayotgan bilimlarning ongli ravishda o‘zlashtirilishiga
Ta’lim-tarbiyaga birinchi bo‘lib ta’rif bergan allomani toping. Forobiy
Nazariy bilimlarni amaliyotga qo‘llash, o‘quv va mehnat ko‘nikmalarini shakllantirish imkonini beradigan metodni toping? Amaliy metod
Axborotlashgan jamiyat jamiyatning ko‘pchilik a’zolari axborot, ayniqsa uning oliy shakli bo‘lmish bilimlarni ishlab chiqarish, saqlash, qayta ishlash va amalga oshirish bilan band bo‘lgan jamiyatdir
. Axborotning barqarorligi – axborotning asos qilib olingan ma’lumotlar aniqligini buzmasdan o‘zgarishlarga ta’sir qilishga qodirligini aks ettiradi.
Informatika va axborot texnologiyalari fanining mazmunidan kelib chiqqan holda o‘quvchilarda tayanch va fanga oid umumiy kompetensiyalarning elementlari ….. bosqichma – bosqich shakllantiriladi. (A1(A1+); A2(A2+))
………..  yo‘nalishidagi fanlarni o‘qitish zaruriyati, tuzilmasi va faoliyat ko‘rsatish sohalarida yuqori sur’atlar va fundamental o‘zgarishlar sodir bo‘layotgan hozirgi jarayonning o‘ziga xos xususiyatlaridan kelib chiqadi. Informatika va axborot texnologiyalari
Standart testlar – Test topshiriqlariga qo‘yiladigan asosiy talab, har bir test muayyan mazmun, tarkib, yaxlitlik va strukturaga ega bo‘lishi lozim.
Kompyuter grafikasining asosiy vazifasi – tasvirlarni hosil qilishdan (vizualizatsiya) iborat
LightWave3D – NewTek firmasining mahsuloti bo‘lib o‘zining do‘stona interfeysi bilan boshqalardan farq qilib turadi. Ishlash prinsipi va effektlar majmuasi bilan u 3D Studio MAX dasturiy vositasiga juda yaqin turadi.
GIF – ushbu formatdagi tasvirlar 256 turdagi rang bilan tasvirlanadi.
TrueSpa – uch o‘lchovli animatsion dasturiy paket bo‘lib, uning boshqa dasturlardan farqi shundaki uch o‘lchovli animatsiyalarni yaratishda qulayligidadir.
   O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning  2016 yil 1 noyabrdan 24 noyabrga qadar Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri saylovchilari  vakillari bilan o‘tkazgan  saylovoldi uchrashuvlarida so‘zlagan nutqlari qaysi kitoblaridan o‘rin olgan? “Buyuk kelajagimizni  mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz”
   Shavkat Mirziyoevning O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti lavozimiga kirishish tantanali marosimiga bag‘ishlangan Oliy Majlis palatalarining   qo‘shma  majlisidagi ma’ruzasi qanday nomlanadi? “Erkin va obod, demokratik jamiyatni  barchamiz birgalikda barpo etamiz”
  Liberal-demokratik partiyasidan ko‘rsatilgan nomzod Shavkat Mirziyoev necha foiz ovoz olib, O‘zbekiston Respublikasining Prezidenti etib saylandi? 88,61
   O‘zbekiston Respublikasining Prezidenti Shavkat Mirziyoev qaysi viloyatda yuqori texnologiyalar va innovatsiyalar bo‘yicha viloyat maktabi yaratilayotganini qayd etdilar? Navoiy viloyatida
   Orol muammosi Harakatlar strategiyasining qaysi yo‘nalishiga kiradi? Beshinchi yo‘nalishiga
   Birinchi Prezident  Islom Karimovning “Yuksak ma’naviyat-yengilmas kuch” asarinin to‘rtinchi bobi qanday nomlanadi? Vatanimiz taraqqiyotining mustahkam  poydevori
   “Mamlakatimizda demokratik islohotlarni  yanada  chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish konsepsiyasi” ning  oltinchi ustuvor yo‘nalishi… Demokratik bozor islohotlarini  va iqtisodiyotni liberallashtirishning yanada chuqurlashtirish
   Birinchi Prezident  Islom Karimovning “Yuksak ma’naviyat-yengilmas kuch” asarinin  birinchi  bobi qanday nomlanadi? Ma’naviyat –insonning ulg‘ayish va kuch-qudrat manbaidir
   “Mamlakatimizda demokratik islohotlarni  yanada  chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish konsepsiyasi”ning to‘rtinchi  ustuvor yo‘nalishi… O‘zbekistonda saylov huquqi erkinligini ta’minlash va saylov qonunchigini rivojlantirish
   “O‘zbekiston  Qahramoni”  unvoni  va “Oltin yulduz” medali qachon ta’sis etildi? 1994 yil 5 mayda
O‘zbekistonning 2017 yilda barqaror iqtisodiy o‘sish sur’atlari necha foizni  tashkil etadi? 5,5
2017 yilda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish hisobidan  nechta  yangi ish o‘rinlari tashkil etildi? 336 mingdan ziyod
   O‘zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidenti Islom Karimovning “O‘zbekistonning o‘z istiqlol va taraqqiyot yo‘li” asari qachon nashr etildi? 1992 yil avgust
2017 yilda Respublikada nechta umumta’lim maktabi yangitdan barpo etildi? 12 ta
2017 yilda O‘zbekiston  Respublikasi  Prezidenti  Shavkat Mirziyoev  nechta  oliy  darajadagi tashriflarni amalga oshirdi? 21 ta
“Mamlakatimizda demokratik islohotlarni  yanada  chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish konsepsiyasi” ning  ikkinchi ustuvor yo‘nalishi… Sud-huquq tizimini isloh qilish
O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi  Farmoni qachon qabul qilingan?  O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi  Farmoni 2017 yil 7 fevral, PF-4947-sonli
 2017-2021-yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning  Harakatlar strategiyasi  nechta ustuvor yo‘nalishdan iborat?   5ta
 2017-2021-yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar  strategiyasining yo‘nalishlari  to‘g‘ri berilgan qatorni belgilang. – Qonun ustuvorligini ta’minlash va sud-huquq tizimini yanada isloh qilish, ijtimoiy sohani rivojlantirish
2017-2021-yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasining yo‘nalishlarida  moviy havo rang qaysi yo‘nalishda belgilangan  – Davlat va jamiyat qurilish tizimini takomillashtirish
 2017-2021-yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasining yo‘nalishlarida belgilangan qizil rang qaysi yo‘nalishda belgilangan ?  – Ijtimoiy sohani rivojlantirish
 2017-2021-yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasining yo‘nalishlarida belgilangan Tillarang ramzi  nimani anglatadi?  – Iqtisodiyotni rivojlantirish va erkinlashtirish (iqtisodiyotni rivojlantirish elementlari hisoblangan kuch-qudrat va boylik  ramzi
 O‘zbekiston Resrublikasi “Yoshlarga oid davlat siyosati to‘g‘risida”gi qonuni qachon qabul qilingan va qaysi organ tomonidan ma’qullangan  – 2016 yil 12 avgust, Senat 2016 yil 24 avgust
O‘zbekiston Resrublikasi “Yoshlarga oid davlat siyosati to‘g‘risida”gi qonuni asosiy maqsadi qaysi qatorda to‘g‘ri ko‘rsatilgan.  – yoshlarga oid davlat siyosati sohasidagi munosabatlarni tartibga solishdan iborat;
 Birinchi Prezident I.A.Karimov o‘zining qaysi asarida “…buyuk davlatchilik shovinizmi va agressiv millatchilik xavfsizligimizga tahdid solayotgan muammolardan biri ekanligi…”ni alohida ta’kidlagan?  O‘zbekiston XXI  asr bo‘sag‘asida: xavfsizlikka tahdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari
 Mamlakatimiz hududida mavjud bo‘lgan qancha moddiy-ma’naviy obida umumjahon merosining noyob namunasi sifatida YuNESKO ro‘yxatiga kiritilgan?  To‘rt mingdan ziyod
  Mustaqillik deklaratsiyasi qachon qabul qilingan ?  -1990 yil  20 iyun
  Qachon va qaysi xalqaro tashkilot Toshkent shahrini Islom madaniyati poytaxti deb e’lon qildi?  2007 yil AYSESKO
  Qachon va qaysi xalqaro tashkilot Toshkent shahrini Islom madaniyati poytaxti deb e’lon qildi?  2011 yil
  Angren-Pop temir yo‘l liniyasidagi yer osti tunnelning uzunligi necha kilometr? 19.2 km
 Angren-Pop temir yo‘l liniyasi qachon to‘la ishga tushirildi?  – 2016 yil
 Angren-Pop temir yo‘l liniyasini ishga tushirishda qaysi davlat rahbarlari ishtirok etishdi? Islom Karimov va Si szinpin
 Mustaqilligimizning 25 yilligini qanday g‘oya-shior bilan nishonladik? Go‘zal va betakrorimsan, muqaddas vatanim, jonim senga fido O‘zbekistonim
 Hozirgi kunda O‘zbekistonda kasaba uyushmalari faoliyatida qancha kishi ishtirok etadi ?  – 7 millionga yaqin
 O‘zbekistonda nechta millat va elat vakillari yashashadi?  – 130tadan ziyod
  O‘zbekiston Respublikasining Birinchi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligining 25 yilligini nishonlashga tayyorgarlik ko‘rish va uni o‘tkazish to‘g‘risida”gi qarorida xalqimiz ma’naviyatida ro‘y bergan nechta o‘zgarish sanab o‘tilgan? 6
  “O‘zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligining 25 yilligini nishonlashga tayyorgarlik ko‘rish va uni o‘tkazish to‘g‘risida”gi qarorda xalqimiz ma’naviyatida ro‘y bergan qaysi o‘zgarishlar sanab o‘tilgan?  Dunyoqarashi, mehnatga, hayotga munosabati o‘zgargani, siyosiy ongi, ijtimoiy faolligi, yon-atrofdagi voqealarga daxldorligi kuchayganida .
Yoshlarga oid davlat siyosatining asosiy prinsiplari nimalardan iborat?  – ochiqlik va shaffoflik;  yoshlarga oid davlat siyosatini ro‘yobga chiqarishda yoshlarning ishtirok etishi; yoshlar tashabbuslarini qo‘llab-quvvatlash va rag‘batlantirish; ma’naviy, axloqiy va madaniy qadriyatlarning ustuvorligi; yoshlarning kamsitilishiga yo‘l qo‘yilmasligi.
 Angren-Pop temir yo‘l liniyasi qaysi xorijiy davlat kompaniyasi hamkorligida bunyod etildi? Xitoy
 Mustaqilligimizning 24 yilligini qanday g‘oya-shior bilan nishonladik? Betakrorimsan, yagonasan, ona vatanim -O‘zbekistonim
«Markaziy Osiyo – yadro qurolidan  xoli zona»  mavzusida xalqaro konferensiya qachon bo‘ldi?  – 1997 yil 14-16 sentabr
  O‘zbekiston va AQSh o‘rtasida Strategik sherikchilik va hamkorlik asoslari to‘g‘risidagi Deklaratsiya qachon imzolandi ?  – 2001 yil 12 mart
 “Bu dunyoni deb u dunyoni, oxiratni deb bu dunyoni unutmang”degan mazmunli so‘zlar qaysi asardan olingan?  Hadisi sharifdan
1937-53 yillarda sobiq SSR huzurida ommaviy siyosiy qatag‘onlar amalga oshirilgan. O‘zbekiston bo‘yicha qancha kishi qatag‘onga uchragan?  qariyib 100 ming
 1937-53 yillarda sobiq SSSR huzurida ommaviy siyosiy qatag‘onlar amalga oshirilgan. O‘zbekiston bo‘yicha qancha kishi otilgan?  13 ming
 Shahidlar xotirasi xiyoboni qachon va qaerda tashkil qilindi? 2000 yil Yunusobod tumanida
 Islohot – islohot uchun emas, avvalo … jumlani to‘ldiring. inson uchun
  Ma’naviy yo‘qotish nima? Milliy, tarixiy xotira va o‘zlikni unutish
 O‘zbekiston Respublikasining Prezidenti Shavkat Mirziyoevning O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganining 24 yilligiga bag‘ishlangan tantanali marosimdagi ma’ruzasi qanday nomlanadi? Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta’minlash – yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi
2016 yil 4-dekabrda bo‘lib o‘tgan O‘zbekiston Respublikasi Prezidentligiga saylov jarayonida  nechta xalqaro tashkilot ishtirok etdi?  5
Qanday  hujjatlar  me’yoriy-huquqiy   hujjat  deb aytiladi? Normativ-huquqiy hujjat ushbu Qonunga muvofiq qabul qilingan, umum majburiy davlat ko‘rsatmalari sifatida huquqiy normalarni belgilashga, o‘zgartirishga yoki bekor qilishga qaratilgan rasmiy hujjatdir.
Normativ-huquqiy  hujjatlarning    turlari   qaysi javob variantida to‘g‘ri va to‘liq berilgan  mavjud? O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi; O‘zbekiston Respublikasining qonunlari;  O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalarining qarorlari; O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining farmonlari, qarorlari va farmoyishlari; O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarorlari;  vazirliklar, davlat qo‘mitalari va idoralarning buyruqlari hamda qarorlari;  mahalliy davlat hokimiyati organlarining qarorlari.
O‘zbekiston Respublikasi “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonunining maqsadi? O‘zbekiston Respublikasidata’lim sohasidagi munosabatlarni huquqiy tartibga solish
Qaysi  normativ-huquqiy hujjatlar qonun hujjatlari hisoblanadi? O‘zbekistonRespublikasiningKonstitutsiyasivaqonunlari, O‘zbekistonRespublikasiOliyMajlisipalatalariningqarorlariqonunlardir.
Qaysi  normativ-huquqiy hujjat  oliy yuridik kuchga ega bo‘lib, O‘zbekiston Respublikasining butun hududida qo‘llaniladi? O‘zbekistonRespublikasiningKonstitutsiyasi.
Vazirliklar, davlat qo‘mitalari va idoralar qanday normativ-huquqiy hujjatlar qabul qilishga haqli? Buyruqlar  hamda  qarorlar
Quyida ko‘rsatilgan  huquqiy hujjatlardan  qaysilari  oliy yuridik kuchga ega? O‘zbekiston Respublikasi qonunlari
Mahalliy davlat hokimiyati organlari o‘z vakolati doirasida qanday normativ-huquqiy hujjatlar qabul qiladi? qarorlar tarzida normativ-huquqiy hujjatlar qabul qiladi.
Normativ-huquqiy hujjatlar qachondan e’tiboran kuchga kiradi? Normativ-huquqiy hujjatlar, agar hujjatlarning o‘zida kechroq muddat ko‘rsatilgan bo‘lmasa, ular rasmiy e’lon qilingan kundan e’tiboran kuchga kiradi.
Quyidagi fikr kimga tegishli: “Endilikda inson, uning hayoti, erki, sha’ni, qadr-qimmati va boshqa ajralmas huquq  xamda  erkinliklari  muqaddas  sanalib,  ular  davlat  tomonidan kafolatlanadi”. Islom  Karimov
Quyidagi fikr kimga tegishli: “Men  Konstitutsiyani  bolalar  bog‘chasidan  boshlab  o‘rganishni, maktablarda darslik  tariqasida o‘qitishni, oliy o‘quv  yurtlarida  mahsus  bir dars  sifatida  o‘rganishni  bugun  barcha  mutassaddi  rahbar  va tashkilotlarimizga  topshiriq  tariqasida  aytmoqchiman.  Toki  unib  o‘sib kelayotgan yosh avlodimiz Konstitutsiyaning mazmun-mohiyatini, u xalqimizning istiqlol yillarida erishgan ulkan tarixiy yutuq ekanini teran anglab yetsin”. Islom  Karimov
1990  yil 20 iyundaO‘zbekistontarixidakandayvokeasodir bo‘ldi? O‘zbekistonning «Davlatsuvereniteti to‘g‘risida»giDeklaratsiyae’lonqilindi.
O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasiga   qaysi  yilda  birinchi marta o‘zgartirish va qo‘shimcha kiritilgan? 1993  yil  28  dekabrda
Konstitutsiyaviy  qonun  asosida  2003  yil  24  apreldagi  «O‘zbekiston Respublikasining  Konstitutsiyasiga  o‘zgartirishlar  va  qo‘shimchalar  kiritish to‘g‘risida»gi  O‘zbekiston  Respublikasining  Qonuniga  muvofiq Konstitutsiyaning  qaysi  boblariga  o‘zgartirishlar  va qo‘shimchalar  kiritildi? XVIII,  XIX,  XX,  XXIII      boblariga
Qachon  O‘zbekiston  Respublikasi  Konstitutsiyasi  77-moddasining birinchi qismga o‘zgartirish kiritilgan? 2008  yil  25  dekabrda
2011  yil  18  apreldagi  «O‘zbekiston Respublikasining  Konstitutsiyasiga  o‘zgartirishlar  va  qo‘shimchalar  kiritish to‘g‘risida»gi  O‘zbekiston  Respublikasining  Qonuniga  muvofiq,  96 – moddaga  O‘zbekiston Respublikasining amaldagi Prezidenti o‘z vazifalarini bajara olmaydigan holatlarda uning vazifa va vakolatlari vaqtincha kimga  yuklatiladi? O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati Raisining zimmasiga yuklatiladi.
Qachon  “Ta’lim  sohasidagi  kamsitishlarga  qarshi  kurash  to‘g‘risidagi Konvensiya”  qabul  qilindi? 1960  yil  14 dekabrda
Qaysi  me’yoriy-huquqiy   hujjatda:  “Har  kim bilim  olish  huquqiga  ega.  Bepul  umumiy  ta’lim  olish  davlat  tomonidan kafolatlanadi. Maktab ishlari davlat nazoratidadir”   deb ko‘rsatilgan. O‘zbekiston  Respublikasi  Konstitutsiyasida .
Kadrlar tayyorlash milliy modelinin gasosiy tarkibiy qismlari sifatida nimalar belgilangan? Shaxs, davlat va jamiyat, uzluksiz ta’lim, fan va ishlab chiqarish.
Ta’lim sohasida yagona davlat siyosatini ro‘yobga chiqarish qaysi  organning vakolati doirasiga kiradi? O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining
O‘zbekiston  Respublikasining “Ta’lim  to‘g‘risida”gi  Qonuni qachon qabul qilingan? 1997  yil 29 avgustda  qabul  qilingan.
Qaysi  yil  “Xalq bilan muloqot va inson manfaatlari yili” deb e’lon qilindi? 2017  yil
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti  Sh.M.Mirziyoevning «O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida» farmoni qachon  qabul qilindi? 2017 yil 7 fevral, PF-4947-sonli
O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining «O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida» farmoniga muvofiq  2017 — 2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning nechta   ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasi tasdiqlandi? Beshta
2017 — 2021 yillarda O‘zbekiston  Respublikasini rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasining birinchi yo‘nalishi qanday nomlangan? Davlat va jamiyat qurilishini takomillashtirish;
2017 — 2021 yillarda O‘zbekiston  Respublikasini rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasining ikkinchi yo‘nalishi qanday nomlangan? Qonun ustuvorligini ta’minlash va sud-huquq tizimini yanada isloh qilish;
O`zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining qa`bo`lqilinishining ahamiyatiga to`gri bahoni ko`rsating? Konstitutsiya mustaqil davlatning shakllanishi, jamiyat rivojlanishi va davlat to`zilishi, uning hokimiyati yo`nalishlari va ulardan kelib chiqadigan boshqa asosiy vazifalarini belgilab beradi.
O`zbekistonRespublikasiKonstitusiyasiningichkito`zilishiniko`rsating? muqaddima,  6 bo`lim, 26 bob va 128 moddadaniborat.
O`zbekistonRespublikasiKonstitutsiyasiniqa`bulqilishvaungao`zgartirishhamdaqo`shimchalarkiritishuchundeputatlarningqanchaovozitalabqilinadi? uchdanikkiqismi .
O`zbekiston Respublikasi Prezidenti ? Davlat boshligi.
O`zbekiston Respublikasi Prezidentining vakolatmuddati? 5 yildan 2 marta.
Birlashgan Millatlar Tashkilotining korrupsiyaga qarshi Konvensiyasiga asosan  O‘zbekiston Respublikasining “Korrupsiyaga qarshi kurashish to‘g‘risida”gi  Qonuni   qachon  qabul qilingan? 2017 yilning 3 yanvarida
2017 yilning 3 yanvarida qabul qilingan  O‘zbekiston Respublikasining “Korrupsiyaga qarshi kurashish to‘g‘risida”gi  Qonuni qanday tuzilgan? Qonun  6 bob, 34 moddadan iborat
O‘zbekiston Respublikasining “Korrupsiyaga qarshi kurashish to‘g‘risida”gi  Qonuniga  muvofiq qaysi   davlat organlari korrupsiyaga qarshi kurashish bo‘yicha faoliyatni bevosita amalga oshiradi? O‘zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi; O‘zbekiston Respublikasi Milliy xavfsizlik xizmati; O‘zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi;  O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi;  O‘zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Soliq, valyutaga oid jinoyatlarga va jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish departamenti.
Qanday ijtimoiy xavfli qilmish “shaxsning o‘z mansab yoki xizmat mavqeidan shaxsiy manfaatlarini yoxud o‘zga shaxslarning manfaatlarini ko‘zlab moddiy yoki nomoddiy naf olish maqsadida qonunga xilof ravishda foydalanadi, xuddi shuningdek bunday nafni qonunga xilof ravishda taqdim etadi”? korrupsiya
Qachon O‘zbekiston  Respublikasi Prezidentining«Korrupsiyaga qarshi kurashish to‘g‘risida»gi O‘zbekiston   Respublikasi qonunining qoidalarini amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” gi  qarori  qabul qilingan? 2017 yilning  2 fevralida
Ta’lim berish tilita’lim muassasalarida qaysi normativ xujjat bilan tartibga solinadi? O‘zbekiston Respublikasining  “Davlat tili to‘g‘risida”gi Qonuni bilan tartibga solinadi.
Qaysi organ odil sudlovni amalga oshiradi? sud
Oliy yuridik kuchga ega bo`lgan normativ huquqiy hujjatni belgilang? qonun
Oliy Majlis deputatlari va senatorlar umumiy soni? 250 ta
Quyidagi fikr  kimga tegishli:  “…xalq boy bo‘lsa, davlat ham boy  va qudratli bo‘ladi”? Sh.M.Mirziyoev
Kadrlar  tayyorlash  Milliy  dasturini  ro‘yobga  chiqarish  nechta bosqichga bo‘lingan? 3
Kadrlar  tayyolash  Milliy  dasturini  ro‘yobga  chiqarishning birinchi  bosqichi qaysi yillarni o‘z ichiga olgan? 1997  –  2001  yillar
O‘zbekistonda  hozir nechta   umumiy  o‘rta  ta’lim  maktablari faoliyat  olib  bormoqda? 9779  ta
O‘zbekistonda maktab  ta’limi  nechta   va qaysi  tillarda  olib boriladi? 7  tilda: o‘zbek, qoraqalpoq, rus, qozoq, qirg‘iz, turkman va tojik tillarida
  Birlashgan  Millatlar Tashkilotining  Korrupsiyaga  qarshi  Konvensiyasiga  qachon  qabul qilingan? 2003  yil  31  oktabr
Qachon O‘zbekiston  Respublikasi  Prezidentining “Ta’lim-tarbiya va kadrlar tayyorlash tizimini tubdan isloh qilish, barkamol avlodni voyaga yetkazish to‘g‘risida”gi № 1869 – sonli Farmoni  qabul  qilingan? 1997  yil  6  oktabrda
Qachon     O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining  “Ta’lim muassasalarining bitiruvchilarini  tadbirkorlik  faoliyatiga  jalb  etish  borasidagi  qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi    Farmoni qabul qilingan? 2010 yil 28 iyulda
Qachon O‘zbekiston  Respublikasi  Prezidentining  “Oliy  o‘quv  yurtidan keyingi ta’lim tizimini yanada takomillashtirish to‘g‘risida”gi №  4958  –  sonli  Farmoni  qabul qilingan? 2017 yil 16 fevralda
Qachon   “Pedagog  kadrlarni  tayyorlash,  xalq  ta’limi  xodimlarini  qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari  to‘g‘risida”gi  O‘zbekiston  Respublikasi  Prezidentining  PQ-3289-son  qarori  qabul qilindi? 2017  yil  26  sentabrda
Qachon  O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining  “Umumiy o‘rta ta’lim to‘g‘risidagi nizomni tasdiqlash haqida”gi 140-son qarori   qabul qilingan? 2017 yil 15 martda
Immigrantlar dunѐning hamma eralaridan kelganlar. Ularning kattagina qismi Marokash, Xitoy, Ruminiya, Ukraina, Moldova, Hindiston va Fillipindan kelgan Ushbu fiklar qaysi davlatga taalluqli? Italiya
Tyutor  bu…. murabbiy, ustoz
Edvayzer bu…. diplom ishi, kurs ishini ishlab chiqishda maslahatchi
Mazkur metod ishtirokchilardagi umumiy fikrlardan xususiy xulosalar chiqarish, taqqoslash, qiѐslash orqali axborotni o‘zlashtirish, xulosalash, shuningdek, mustaqil ijodiy fikrlash ko‘nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi. Mazkur metoddan ma’ruza mashg‘ulotlarida, mustahkamlashda, o‘tilgan mavzuni so‘rashda, uyga vazifa berishda hamda amaliy mashg‘ulot natijalarini tahlil etishda foydalanish tavsiya etiladi.Qaysi usul haqida fikr yuritilmoqda. FSMU
Pedagogik texnologiya atamasi va bu sohadagi ilk ishlanmalar qachon  paydo bo‘ldi AQSH da XX asrning 50-yillarida
Qadimgi yunon maktablarida mashg‘ulotlarni kimlar o‘tar edi. O‘qituvchi – «didiskalar»
«Afzalliklar va fanlarning ko‘payishi haqida» asar muallifini aniqlang Frensis Bekon
Pedagogik texnologiya bu – texnikaviy va insoniy manbalarni va ularning o‘zaro bog‘liqligini inobatga olib, o‘z oldiga ta’lim shakllarini maqbullashtirish vazifasini qo‘yadigan, butun o‘qitish va bilim olish jarayonini, yaratish, qo‘llash va aniqlash bo‘yicha tizimli qarashdir. Ushbu fikrlarning muallifini aniqlang. 11.YUNESKO
Innovatsiya tushunchasining ilk va ulkan nazariyachilarini aniqlang I.SHumpater va N.Kondratevlar
…………….dolzarb, muhim ahamiyatga ega bo‘lib, bir tizimda shakllangan yangicha ѐndashuvlar. Innovatsiya
…………………ishlab chiqariladigan mahsulotga ishlov berishning yagona jaraѐnini hosil qiluvchi texnologik operatsiyalarning yig‘indisi.Nuqtalar o‘rnini tqldiring? Texnologik jaraѐn
Odatdagi an’anaviy o‘qitish, qaysi texnologiyaga taalluqlidir Avtoritar texnologiya
Didaxografiya nima? Baѐn etishning ma’ruzaviy usuli va kitob bilan mustaqil ishlash
Keys-stadi‖ (ѐki ―O‘quv keyslari‖),Blits-so‘rov‖, Modellashtirish‖, Ijodiy ish‖,Munosabat‖, Reja‖, Suhbat‖ ……….? Interfaol metodlar
Tizimdagi ayrim elementlarning o‘zgarishini tavsiflovchi tushuncha. Novatsiya
O‘qitish xarakteridagi innovatsiyalar qo‘llaniladigan soha. Ta’lim
 «Integratsiya» tushunchasi XVIII asrda fanga olib kirgan shaxsni aniqlang? G.Spenser
Integratsiya – atamasini izohini aniqlang? mujassamlashtirish
Differensiatsiya- atamasini izohini aniqlang? Tabaqalashtirish
 Ikki va undan ortiq nisbatan mustaqil qismlarda kechaѐtgan jaraѐnlarni birlashtirish ………………ning natijasi bo‘lishi mumkin. Integratsiya
CHili ta’lim tizimida nechanchi yilda o‘zgarishlar bo‘ldi? 1981 yil
“Keys‑stadi”  bu ….. ingl. sase – to‘plam, aniq vaziyat, stadi – stadi – o‘rganish
O‘ta yuqori darajadagi madaniy tolerantligi  bilan ajralib turadigan davlatni aniqlang? Gollandiya
 ……………- bu o‘quv materialining etkazib berilishida, mustaqil o‘rganishida, o‘qituvchi va o‘quvchi o‘rtasida muloqot almashinuvida qo‘llaniladigan, an’anaviy va yangi axborot texnologiyalarni hamda ularning texnik vositalarini keng qamrovda ishlatilishidagi ta’limning sintetik, integral, ijtimoiy shaklidir. Masofaviy ta’lim
 YAponiya ta’limining shakllanishi…………….. yillarda boshlangan. 1867-1868 yillar
 Maktabgacha ta’limga YAponiyada katta e’tibor beriladi, chunki psixologlarning ta’kidlashicha …… ѐshgacha inson bilimlarni 70%ni, qolgan 30%ni butun qolgan umri davomida o‘zlashtirar ekan. 7
YAponlar bolaning erta voyaga etishi tarafdoridirlar. Turli ѐshlarda tarbiyaning turli muammolariga urg‘u beradi. Masalan, 1 ѐshda qaysi fazilat shakllantiriladi? o‘ziga ishonch hissi
YAponlarda  o‘g‘il bola nimaga o‘rgatiladi? oilaning bo‘lajak tayanchi va qiyinchiliklarni engish
YAponiyada boshlang‘ich maktab necha yilni tashkil etadi. 6 yil
 Boshlang‘ich ta’limda bolalar davlat hisobidagi 1945 kandji ieroglifdan nechtasini ѐd olishi kerak 1006
 Fransiya davlatining hozirgi davrda amal qilinaѐtgan ―Ta’lim haqidagi qonuni qachon qabul qilingan bo‘lib 1989 yil
 5 ѐshdan  ―Kinder garde‖ deb ataluvchi tayѐrlov muassasalarida ta’lim boshlanadigan davlatni aniqlang?. Amerika Qo‘shma SHtatlari
 Integrativ yondashuvning mazmun mohiyati nimada? Integrativ yondashuv mazmunan tutash, aloqador, mantiqiy bir-birini taqozo etuvchi va bir-biriga singib chuqurlashtiruv-chi va kengay-tiruvchi o‘quv fanlarini inte-gratsiyalash uchun qo‘llanilib, yax-lit mantiqiy mukammal bi-lim, ish-harakat usullari va shaxsiy sifat-larni tarkib toptirishni ko‘zda tutadi.
Lug‘aviy jihatdan ―innovatsiya tushunchasi qanday ma’noni ifodalaydi? yangilik kiritish;
Innovatsion ta’lim‖ tushunchasi dastlab qaerda asoslangan? 1979 yilda Rimda;
 Ta’lim (o‘qitish) jaraѐnining yuksak mahorat, san’at darajasida tashkil etilishi qanday nomlanadi? ta’lim texnologiyasi;
 Fransiyada   necha   ѐshdagi  bolalar  100% qamrab  olingan Maktabga tayѐrlov guruhi (5-6  ѐsh)
 o‘qituvchi o‘quvchilar bilan hamkorlikda hal etilishi zarur   bo‘lgan   masalani aniqlab olishi. O‘quvchilar esa mustaqil ravishda taklif etilgan masalani tadqiq etish jarayonida zaruriy bilimlarni    o‘zlashtirib oladilar va uning echimi bo‘yicha  boshqa  vaziyatlarni aniklaydigan imkonini beradigan ta’limni belgilang? Evristik o‘qitish
 Umumiy g‘oya  yo ki biror-narsa to‘g‘risida tasavvur, tushuncha, fikrlar tizimi-bu… Konsepsiya
Innovatsion faoliyat pedagogik  faoliyatning alohida  shakli ekanligini isbotlashga harakat qilgan pedagoglarni toping?  K.Angelovskiy,  V.A  Slastenin  va V.I.Slobadchikov
Hammani  xamma narsaga o‘rgatish‖ tug‘risida da’vat  bilan  chiqkan  pedagogni aniklang.? YAn Amos Komenskiy
 Pedagogik  texnologiyaning  o‘quv  jaraѐniga  olib  kirish  zarurligini MDHga  kiruvchi  mamlakatlar  ichida  birinchilar  qatorida  har  tomonlama ilmiy asoslab bergan rossiyalik olim……. V.P. Bespalko
 Interfaol  ta’lim  bevosita  kanday metodlari  ѐrdamida  tashkil etiladi. Interfaol  metodlar
 Predmetlararo  tasavvurlar kanday  faoliyatning eng  yuqori  pog‘onasi  hisoblanadi. Aqliy
 «Tabaqalanish differensiatsiya – ruhiy jaraѐnlar va holat (xususiyat)larni ko‘payishiga olib kelsa, integratsiya – tartibga keltirish, subordinatsiya va uning natijalarini ma’lum  ketmaketlikda  joylashtirishga  olib  keladi.  Integratsiyalash  yo‘li bilan yangi psixologik jaraѐn, yangi faoliyat tuzilmasi hosil bo‘ladi. Bu yangi tuzilma ilgari alohida-alohida bo‘lgan  elementlardan sintezlash yo‘li bilan hosil  qilinadi».Ushbu fikrlar muallifini anaklang? G.S.  Kostyuk
Lug‘aviy jihatdan “competence” tushunchasi qanday ma’noni ifodalaydi?   qobiliyat
 Kasbiy faoliyatni amalga oshirishda mutaxassis tomonidan o‘zi uchun zarur bo‘lgan bilim, ko‘nikma, malakalarning egallanishi va ularni amalda yuqori darajada qo‘llay olishi qanday sifatni ifodalaydi?   kompetentlikni
 1) murakkab jarayonlarda 2) raqobatchilar bilan kurashishda 3) noaniq vazifalarni bajarishda 4) bir-biriga zid ma’lumotlardan foydalanishda 5) har qanday vaziyatda ham yutuqqa erishishga intilishda  6) kutilmagan vaziyatda harakat rejasiga ega bo‘la olishda. Kompetentlik yaqqol namoyon bo‘ladigan holatlarni belgilang.   1 3 4 6
 A.K.Markovaning fikriga ko‘ra, pedagogda kasbiy kompetentlikning qaysi jihatlari namoyon bo‘ladi?  maxsus (kasbiy) kompetentlik ijtimoiy kompetentlik shaxsiy kompetentlik individual kompetentlik.
 B.Nazarova pedagogning kasbiy kompetentligida qaysi jihatlarni ustuvor deb belgilagan?  maxsus kompetentlik ijtimoiy kompetentlik autokompetentlik ekstremal kasbiy kompetentlik
 Kasbiy kompetentlik sifatlarini belgilang.     ijtimoiy, maxsus, shaxsiy, texnologik va ektremal kompetentlik
 Ijtimoiy munosabatlarda faollik ko‘rsatish ko‘nikma, malakalariga egalik, kasbiy faoliyatda sub’ektlar bilan muloqotga kirisha olish. Bu holatlar pedagogda qanday kompetentlik mavjudligini ifodalaydi? ijtimoiy kompetentlik
 Psixologik, metodik, informatsion, kreativ, innovatsion va kommunikativ kompetentlik. Ushbu tarkibiy asoslar pedagogga xos qanday kompetentlikka xos?  maxsus kompetentlikka
 Izchil ravishda kasbiy o‘sishga erishish, malaka darajasini oshirib borish, kasbiy faoliyatda o‘z ichki imkoniyatlarini namoyon qilish negizida pedagogga xos qanday kompetentlik aks etadi?  shaxsiy kompetentlik
 Kasbiy-pedagogik BKMni boyitadigan ilg‘or texnologiyalarni o‘zlashtirish, zamonaviy vosita, texnika va texnologiyalardan foydalana olish pedagogga xos kompetentlikning qaysi sifatini ifodalaydi?  texnologik kompetentlikni
 Favqulotda vaziyatlar (tabiiy ofatlar, texnologik jarayon ishdan chiqqan)da, pedagogik nizolar yuzaga kelganda oqilona qaror qabul qilish, to‘g‘ri harakatlanish malakasiga egalik. Ushbu malakalarga egalikni ifodalovchi kompetentlikka xos sifat – bu …      texnologik kompetentlik.
 Pedagogning o‘z ustida ishlashi necha bosqichda kechadi?  5 bosqichda
O‘z ustida ishlaganda pedagogning yutuqlarini boyitish va kamchiliklarni bartaraf etish yuzasidan aniq qarorga kelishi qaysi bosqichda ro‘y beradi?  2 bosqichda
 O‘z ustida ishlashning 1-bosqichida pedagog tomonidan qanday harakatlar tashkil etiladi? o‘z faoliyatini tahlil qilish asosida yutuq va kamchiliklarini aniqlash
 Pedagog tomonidan kasbiy faoliyatda tashkil etayotgan o‘z amaliy harakatlari mohiyatining o‘rganilishi – bu …  o‘zini o‘z tahlil qilish
 SHaxsning o‘z-o‘zini tahlil qilishi orqali o‘ziga baho berishi qanday nomlanadi? o‘z-o‘zini baholash
 SHaxsning o‘zini o‘zi samarali baholashiga qanday omillar ta’sir ko‘rsatadi?  o‘zini tushunish shaxs sifatida o‘z qadr-qimmatini anglash o‘zini-o‘zi nazorat qilish.
 SHaxsning o‘z-o‘zidan qoniqishi yoki qoniqmasligi nimani belgilaydi?  o‘z-o‘zini baholash darajasini
19. SHaxsning o‘zida kasbiy tajriba, malaka, mahoratni takomillashtirish yo‘lida aniq maqsad va puxta o‘ylangan  vazifalar asosida mustaqil ravishda amaliy harakatlarni tashkil etishi qanday nomlanadi?  o‘zini o‘zi rivojlantirish
 Har bir shaxs yoki mutaxassisning o‘zida ma’lum sifat, BKM, kasbiy kompetentlikni shakllantirish va rivojlantirish ehtiyojlari asosida ishlab chiqilgan shaxsiy xarakterdagi dastur qanday nomlanadi?  individual rivojlanish dasturi
. Biror bir ish yoki faoliyatni yuksak darajada, hech bir qiyinchiliksiz, o‘ta mohirlik bilan bajarish qanday nomlanadi?  mahorat
 Pedagogning pedagogik jarayonni tashkiliy, metodik, ruhiy va sub’ektiv jihatdan o‘ta mohirlik, ustalik bilan tashkil etish va boshqarish qobiliyati, ko‘nikma-malakasiga egaligi … deb nomlanadi?  pedagogik mahorat
. Pedagogik odob pedagogik bilimdonlik pedagogik qobiliyat pedagogik muloqot madaniyati pedagogik relaksatsiya kommunikativ ta’sir ko‘rsatish qobiliyati pedagogik takt (nazokat) pedagogik texnika nutq texnikasi pedagogik ijodkorlik pedagogik tajriba pedagogik madaniyat. Ular nimaning tarkibiy qismlari?  pedagogik mahorat
 Pedagogik odobning asosiy shakllarini ko‘rsating.  kasbiy-pedagogik burch pedagogik adolat pedagogik majburiyat (deontologiya) pedagogik obro‘
. Pedagogning o‘quvchilar, ularning ota-onalari, pedagogik jamoa, jamiyat tomonidan e’tirof etilgan  axloqiy maqomi qanday nomlanadi?  pedagogik obro‘
 Pedagogga xos bo‘lib, pedagogik faoliyatni oqilona tashkillashtirish va olib borilishiga imkon beradigan, amaliy vazifalarning samarali bajarilishini ta’minlashda ahamiyatli bo‘lgan xususiyatlar qanday nomlanadi?  pedagogik qobiliyat.
 Didaktik qobiliyat akademik qobiliyat perseptiv-pedagogik qobiliyat nutq qobiliyati tashkilotchilik qobiliyati avtoritar qobiliyat kommunikativ qobiliyat pedagogik xayolot diqqatni taqsimlay olish qobiliyati. Pedagogik qobiliyatning ushbu turlari kim tomonidan guruhlangan?  V.A.Krutetskiy
. Pedagogik muloqot uslublarini ko‘rsating.  avtoritar, demokratik va liberal
. Talabalarning hissiy faoliyati, ruhiy-jismoniy quvvati va ishchanlik qobiliyatini qayta tiklash qanday nomlanadi?  pedagogik relaksatsiya
 Talabaga hurmat bilan munosabatda bo‘lish talabchanlik suhbatdoshni qiziqish (diqqat) bilan tinglay olish va qayg‘urish malakasi ruhiy barqarorlik, dadillik, og‘ir vazminlik munosabatlar jarayonida ishonch bilan so‘zlay olish qat’iyatlilik (qaysarlik emas) talabalarga e’tiborli, hushyor bo‘lish. Ushbu asosiy ko‘rinishlar nimaga xos?  pedagogik nazokatga
 O‘zini o‘zi hissiy boshqarish pantomimika mimika jest (qo‘l, oyoq harakat)dan o‘rinli foydalanish nutq texnikasi alohida so‘z yoki ifodalarni ifodalash sur’ati (ritmika). Ular nimaning asosiy turlari sanaladi?  pedagogik texnikaning
Innovatsiya bu –  tizim ichki tuzilishini uzgartirish, amaliyot va nazariyaning muxim kismi
Ta’lim innovatsiyalari turlarini belgilang. faoliyat yunalishiga, kiritilgan uzgarishlarning tavsifiga kura, uzgarishlarning kulamiga kura, kelib chikish manbaiga kura
Novatsiya bu-  faoliyat kiska muddatli etiket
Nutqni tinglovchiga etkazishda qo‘llaniladigan vositalar majmui qanday nomlanadi?  nutq texnikasi
Pedagogning ma’naviy-axloqiy qiyofasi bilan tashqi ko‘rinishi o‘rtasidagi o‘zaro uyg‘unlik, mutanosiblik nimani ifodalaydi?  pedagogning imidjini
“Kreativlik” tushunchasining lug‘aviy ma’nosi – bu…  yaratish
Individning yangi g‘oyalarni ishlab chiqarishga tayyorligini tavsiflovchi va mustaqil omil sifatida iqtidorlilikning tarkibiga kiradigan ijodiy qobiliyati qanday nomlanadi?  kreativlik
Muammo yoki ilmiy farazlarni ilgari surish farazni tekshirish va o‘zgartirish qaror natijalarini shakllantirish asosida muammoni aniqlash muammo echimini topishda bilim va amaliy harakatlarning o‘zaro qarama-qarshiligiga nisbatan ta’sirchanlik. Kreativlikni ifodalovchi ushbu holatlar kim tomonidan asoslangan? P.Torrens
ijodkorligini to‘la-to‘kis namoyish etish, refleksiya qobiliyati, hissiyotga boylik, mavjud tajriba va bilimlar asosida yangi qarorlarni qabul qilish malakasi. Ular nimaning negizida aks etuvchi sifatlar sanaladi?  kreativlikning
O‘zini tavakkal qilishdan olib qochish fikrlash va xatti-harakatlarda qo‘pollikka yo‘l qo‘yish shaxs fantaziyasi va tasavvurining yuqori baholanmasligi boshqalarga tobe bo‘lish har qanday holatda ham faqat yutuqni o‘ylash. Ular qanday omillar sanaladi?  shaxs kreativligini rivojlantirishga to‘sqinlik qiluvchi.
Pedagog kreativ potensialining tarkibiy asoslarini ko‘rsating.  maqsadli-motivli yondashuv mazmunli yondashuv tezkor-faoliyatli yondashuv refleksiv-baholash
Muammoli xarakterga egalik ijodiy yo‘naltirilganlik imkoniyatlarni oshirib borish individuallikka erishish kreativlikning yorqin namoyon bo‘lishi bir butunlik, izchillik va tizimlilik shaxsning individual xususiyatlari va hayotiy faoliyatda orttirgan sifatlarining o‘zaro uyg‘unligi. Ushbu tamoyillar qanday sifatni belgilashga xizmat qiladi?  pedagogga xos kreativlik potensialini
Pedagogning kreativ potensiali darajasini aniqlovchi mezonlarni ko‘rsating.  tashabbuskorlik, kreativ qobiliyatga egalik, kreativ faollik, izlanuvchanlik
Pedagogning an’anaviy pedagogik fikrlashdan farqli ravishda ta’lim va tarbiya jarayoni samaradorligini ta’minlashga xizmat qiluvchi yangi g‘oyalarni yaratishi, mavjud pedagogik muammolarni ijobiy hal qilishga bo‘lgan tayyorgarligini tavsiflovchi qobiliyati qanday nomlanadi?   pedagogik kreativlik
SHaxsning kreativ faoliyatini baholovchi testlar necha turga bo‘linadi?  2 turga
Pedagogning talabalar jamoasi, ota-onalar, hamkasblar, rahbariyat bilan pedagogik odob va muloqot talablariga muvofiq holda  uyushtiradigan suhbati qanday nomlanadi?  pedagogik muloqot madaniyati
 Temperament tiplarini gormonal sistema bilan boshkariladigan tana xususiyatlariga to‘gridan-to‘gri boglik deb klassifikatsiyalagan olim? E.Krechmer
Birinchilardan  bo‘lib shaxs ontogenetik rivojlanishini davrlashtirishda tarixiylik tamoyiliga amal qilish lozimligini ta’kidlagan olim kim? L.S.Vigotskiy
“Bolalik – bu murakkab ijtimoiy madaniy hodisa bo‘lib, tabiatan tarixiy kelib chiqish xarakteriga ega” ushbu fikr muallifi kim? L.S.Vigotskiy
Bolalar psixologiyasi fani nimani o‘rganadi? Psixologiya  fanining alohida tarmog‘i bo‘lib, u turli yosh davrlarida bola psixik taraqqiyotining qonuniyatlarini, shuningdek, bir yosh bosqichidan boshqasiga o‘tish qonuniyatlarini o‘rganadi
 “Agar bola shodlikni mehnatsiz, ruhiy kuchlarini ishga solmay qo‘lga kiritaversa, ertami kechmi uning yuragi bir parcha “muz”ga aylanib qolishi mumkin. Unda sovuqqonlik paydo bo‘lishi mumkin”. Ushbu jumlalar kimga tegishli? V.A. Suxomlinskiy
O‘qish faoliyati uchun qanday  xislatlari bo‘lishi kerak?  Barqaror  diqqat, o‘tkir zehn, mustaqillik, ishchanlik va batartiblik
“Bolaning maktabdagi o‘qish faoliyatiga tayyorligi ayrim psixik jarayonlarning taraqqiyot darajasi bilan emas balki bola shaxsining umumiy taraqqiyot darajasi bilan aniqlanadi” ushbu fikr muallifi kim? K.D.Ushinskiy
“Ijtimoiy hayot uch narsaning ta’siri – til, mazmun, qoidalar asosida shakllantiriladi” ushbu fikr muallifi kim? J.Piajening ta’kidlashicha J. Piaje
D.B.Elkonin maktabgacha yoshdagi bolalarga xos rolli o‘yinlarning syujetiga ko‘ra nechta guruhga ajratishni tavsiya qilgan? 3 ta
Necha  yoshdan  boshlab o‘smir  mantiqiy fikrlab harakat qila boshlaydi? 11-12 yoshdan
“O‘yin o‘z-o‘zidan vujudga kelmaydi, buning uchun kamida uchta sharoit bulishi lozim” ushbu fikr kimga tegishli? N.M.Aksarina
 “Rolli o‘yin ishti- rokchilarining safi yosh ulg‘ayishiga qarab, jinsiy tafovutlarga binoan kengayib boradi” ushbu fikr kimga tegishli? A.P.Usova
 SHaxsning psixik tuzilishini ongsizlik (_»U»), ong («men») va oliy ong ( «oliy men») soxalariga bulib, urgangan psixolog kim? Freyd Z.
Biror bir tashkilot tomonidan tuzilgan gurux:  rasmiy
7 yoshlarda-inqiroz nima bilan belgilanadi?  Ijtimoiy  rolning almashinuvi bilan
 Maktab talimiga tayyorlanayotgan bolada diqqat qanday xolda bo‘ladi? Nisbatan  uzoq muddatli va shartli barqaror
 I.P.Pavlov ta’limotiga ko‘ra, xar bir analizator asosan necha  qismdan iborat? 3
       Z.M.Istominaning tadqiqotlariga ko‘ra bola hayotining ikkinchi yilida ixtiyorsiz tarzda nechta asosiy ranglarni farqlaydi? 4
YOsh kuyidagi xususiyatlar orkali baxolanadi: yoshning sifat, mikdor, ijtimoiy,…………..biologik xususiyatlari psixofizilogik
Kishining uz xayotidagi barcha xodisalarga va uziga nisbatan turli shaklda bildiriladigan ichki munosabati bu: xis-tuygu
S.Vigotskiy qanday yo‘l bilan V.SHtern tomonidan ilgari surilgan idrok bosqichlari rasmlarni idrok qilishni emas, balki idrok hamda nutq rivojlanishining ma’lum bir bosqichidagi o‘zaro munosabatini izohlaydi? Eksperimental
L.S.Vigotskiy yakin kelajak tarakkiyot zonasini aniklash metodini belgilang? bolani mustakil va kattalar yordamida bajargan topshiriklarini bajarish natijalarining korrelyasisi.
Kobiliyatlar namoyon buladi bilim, kunikma va malakalarni egallash dinamikasida
Bolaning ruxiy dunyosida sifat va mikdor jixatdan eng murakkab uzgarishlar ruy beradigan inkiroz yosh davr: usmirlik davri
Xotira jarayoni  nima bilan bog‘liq? Oliy nerv faoliyati bilan
Xarakat kilish yoki uni bajarish uchun karor kabul kilish zarurligini tushungan xolda shunday kila olmaslik: apraksiya
Faoliyat strukturasini to‘g‘ri belgilang.  extiyoj- maksad- motiv-xarakat-amal( ish)- natija
Tafakkur realligi  nimada ko‘rinadi? Nutqda
Kasbni shaxsga kuygan talablari bu: layokati, sogligi, kizikishi bilimi
Dikkatning faoliyat boshlanishida irodaviy zurikish  yordamida ob’ektga yunaltirilishi, turlanishi va keyin esa irodaviy zurikishsiz faoliyatga berilib ketishi Bilan boglik turi?  muvofiklashgan dikkat
Oliy hissiyotlarga qanday hissiyotlar kiradi? Intellektual, estetik va axloqiy hissiyotlar
Bola shaxsini shakllanishida qaysi omillar etakchi rol o‘ynaydi? ijtimoiy amallar
Bilish faoliyati jarayonida yuzaga chiqadigan hissiyotlar qanday hissiyotlar deyiladi? Intellektual
Intellektual xissiyotlarga qanday xislar kiradi? Qiziquvchanlik, hayron bo‘lish, yangilikdan zavqlanish hissi, xushchaqchaqlik hissi kiradi
Qanday o‘quvchini tarbiyalangan deb aytish mumkin? yomon xulq odatni namoyon qila bilmaydigan bolani.
Muloqot o‘zi nima? muomalaga bo‘lgan ehtiyojni qondirish.
”Oiladagi nosog‘lom muhit darhol bolaning chizadigan rasmlarida aks etadi” ushbu fikrlar kimga tegishli? M.M.Kolsova
Ijtimoiy norma nima? atrofdagilarning fikrini inobatga olish
“Ota-onaga nisbatan rashkning namoyon bo‘lishi odamda oilada yangi farzandning tug‘ilishi bilan bog‘liq bo‘ladi” fikrlar mualliflarini aniqlang? M.M.Kolsova, V.S.Muxina
“Bolaning ijtimoiylashuvi jarayonida (yashash sharoitiga moslashish) intellekt operatsiyalari strukturasi rivojlanishi sodir bo‘ladi” ushbu fikr muallifi kim? J.Piaje
Identifikatsiya nima? boshqa kishini tushunish maqsadida u kishini aynan o‘ziga o‘xshatish
Refleksiya nima? shartli refleks
Stereotipizatsiya nima? boshqa kishilar bergan ko‘rsatma asosida muayyan shaxs to‘g‘risida fikr bildirish
Ijtimoiy-psixologik vaziyat bilan bog‘liq Ijtimoiy  vaziyat bilan bog‘liq
“Impirinting”  qanday nazariya? Qayd  etish nazariyasi
O‘quvchining aqliy rivojlanishi qanday amalga oshadi? bolaning imkoniyatlariga va bilimni o‘zlashtirish uslubiga bog‘liq ravishda
Ta’limning muvaffaqiyati nimalarga bog‘liq? darslik mazmuniga
Qanday o‘qituvchini qobiliyatli deb hisoblaysiz? ijtimoiy fikr yurita oladigan va tashkilotchi o‘qituvchi
O‘quvchining o‘zlashtirish tezligini nima belgilab beradi? bola qobiliyatining yo‘nalishi
Psixologiya fanining taraqiyot bosqichlari: 4 ta
Choosetherightanswer /To’g’rijavobnitanlang /Vыberitepravilnыyvariantotvetov. What time do you get …? Up
Choosetherightanswer /To’g’rijavobnitanlang /Vыberitepravilnыyvariantotvetov.What time do you have breakfast? At 8 a.m.
Choosetherightanswer /To’g’rijavobnitanlang /Vыberitepravilnыyvariantotvetov. What time is it? It is 6:30. Half past six
Choosetherightanswer /To’g’rijavobnitanlang /Vыberitepravilnыyvariantotvetov .What comes after Saturday? Sunday
Choosetherightanswer /To’g’rijavobnitanlang /Vыberitepravilnыyvariantotvetov .When do you go to school? At 8 a.m
Choosetherightanswer /To’g’rijavobnitanlang /Vыberitepravilnыyvariantotvetov .Are you a teacher? Yes, I am.
Choosetherightanswer /To’g’rijavobnitanlang /Vыberitepravilnыyvariantotvetov . Is   she a doctor? No, she isn’t
Choosetherightanswer /To’g’rijavobnitanlang /Vыberitepravilnыyvariantotvetov .Do you speak English? Yes, I do.
Fill the gap. Gapnito’ldiring.I …….. got a book. Have
Fill the gap. Gapnito’ldiring.He ……..got a copy-book. Has
Fill the gap. Gapnito’ldiring.……you got a pen? Have
Fill the gap. Gapnito’ldiring.Has ……got a mobile phone? She
Choosetherightanswer /To’g’rijavobnitanlang /Vыberitepravilnыyvariantotvetov .What time is it? It is (6:15)  a.m. Quarter past
Choosetherightanswer /To’g’rijavobnitanlang /Vыberitepravilnыyvariantotvetov .Teacher is ….the classroom. In
Choosetherightanswer /To’g’rijavobnitanlang /Vыberitepravilnыyvariantotvetov .The picture is …. the  wall. On
Choosetherightanswer /To’g’rijavobnitanlang /Vыberitepravilnыyvariantotvetov .My father’s brother is my…… Uncle
Choosetherightanswer /To’g’rijavobnitanlang /Vыberitepravilnыyvariantotvetov .Her daughter’s husband is her ………. Son in law
Choosetherightanswer /To’g’rijavobnitanlang /Vыberitepravilnыyvariantotvetov.  -Whatisyourname? My name is Ann.
 Choose the right answer /To’g’rijavobnitanlang /Vыberitepravilnыyvariantotvetov.-What is your full name? My full name is John Walker
 Choose the right answer /To’g’rijavobnitanlang /Vыberitepravilnыyvariantotvetov.Son of my mother is my … . Brother
 Choose the right answer /To’g’rijavobnitanlang /Vыberitepravilnыyvariantotvetov. Brother of my mother is my … . Uncle
Putthewordsinacorrectsequence/ So’zlarnito’g’riketmaketlikdaqo’ying/ Postavteslovavpravilnomporyadke Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday.
 Choose the right answer /To’g’rijavobnitanlang /Vыberitepravilnыyvariantotvetov. Thereisabookon the table.
 Choose the right answer /To’g’rijavobnitanlang /Vыberitepravilnыyvariantotvetov. There are 14 desks and 28 chairs in the classroom
Choose the right answer /To’g’rijavobnitanlang /Vыberitepravilnыyvariantotvetov.There is a … on the table. There is a … on the table. Computer
So’zlarketma-ketligini toping. Kindergarten, … , college, university. School
 Choose the right answer /To’g’rijavobnitanlang /Vыberitepravilnыyvariantotvetov. There is a pen … table. On the
 Choose the right answer /To’g’rijavobnitanlang /Vыberitepravilnыyvariantotvetov. 1 – one – first
 Choose the right answer /To’g’rijavobnitanlang /Vыberitepravilnыyvariantotvetov. I have two lessons today. First is mathematics … is English. Second
Choose the right answer /To’g’rijavobnitanlang /Vыberitepravilnыyvariantotvetov. … go to school. a)      Pupils
Choose the right answer /To’g’rijavobnitanlang /Vыberitepravilnыyvariantotvetov 2- two – second
Choosetherightanswer /To’g’rijavobnitanlang /Vыberite pravilnыy variant otvetov A person who builds buildings Builder
Nuqtalaro’rnigategishlipredlogni toping? I work at school , I come home…. 3 o’clock in the afternoon. at
Nuqtalaro’rnigategishlipredlogniqo’ying ?  We go to the park …. the evening . in
Nuqtalaro’rnigategishlipredlogniqo’ying? We do not go to school …. Summer. in
Nuqtalaro’rnigategishlipredlognitoping ? You must go to the meeting ….   Monday . on
Nuqtalaro’rnigamosolmoshniqo’ying? Let me introduce …     . My name is Olim.  myself
“ tobe” fe’liningmosshakllarinibelgilang. I ….  Uzbek      am
Nuqtalar o’rniga mos so’zni tanlang. My Father has got a brother. He is my …    .       uncle
To’g’rijavobnibelgilang What is your surname? My surname is Abdullayev
To’g’rijavobnibelgilang. I have got an aunt. She is my mother’s …    sister
Nuqtalaro’rnigamosolmoshniqo’ying. Akmal is my friend.   …..   is a doctor he
Mosso’znitanlang.My sister has got a son. He is my …     . nephew
“ to be ” fe’liningmosshaklinitanlang. We …  teachers. are
100soniningtarjimasinibelgilang. a  hundred
To’g’rijavobnitanlang. What is your school number? my school number is 33
Maktabfan nomlarikeltirilganqatornibelgilang. maths, mother tongue, English
Nuqtalaro’rnigamoskonstruksiyalarnibelgilang.     … a garden in our school there is
To’g’ritarjimanibelgilang. My pen is in the bag. meningruchkamsumkamichida
Mantiqanto’g’rijavobnibelgilang. the teacher is in the classroom.
Xalq ta’limi vazirligi veb sayti qaysi javobda to’g’ri ko’rsatilgan. www.edu.uz
Proyektorning vazifasi nima? Ma’lumotlarni ekranda katta hajmda tasvirlash
Axborotlarni saqlovchi va tashuvchi vositalarga nimalar kiradi? Fleshka,CD,DVD disklar
Hisob- kitobli ma’lumotlar bilan ishlashga mo’ljallangan elektronelektron jadvalli dastur qaysi javobda berilgan? Microsoft Excel.
Skaner qurilmasing vazifasi nima? Ma’lumotlarni xotiraga kiritish
Virtual kutubxona nima? electron kutubxona
”docx”kengaytmali fayl qaysi dasturga tegishli? Microsoft Office Word
Sayt  nima ? internet  tarmog’ida  ma’lumotni  o’zida saqlab turuvchi  sahifa
Ishlab  turgan kompyuterlar va qurilmalarni qarovsiz  qoldirish  mumkinmi? Yoq
Matn muharrirlari yordamida ta’lim jarayonini tashkil etishda qanday ishlarni amalga  oshirish  mumkin? dars jadvallarini  didaktik materiallarni ,o’quv materiallarini tayyorlash
Elektron pochta  nima? Ma’lumotlarni qabul qiluvchi va uzatuvchi dastur
Internet yoki biror bir komunikativ moslama (masalan local tarmoq ) orqali sizga qulay  bo’lgan  vaqtda o’qitishga  nima  deb ataladi ? masofadan o’qitish
Ispring8  dasturiga qanday ishga  tushiriladi? “pusk”menyusi ichidagi “Programmo bo’limidan ISPRING 8 “buyrug’ini tanlaymiz
Printorning vazifasi nima? ma’lumotni  chop etadi
Printor necha xil bo’ladi? 3
Manipulyatorlar necha xil bo’ladi? 4 xil
Manipulyatorlar nomlarini to’g’ri ko’rsatilgan qatorni toping? Sichqoncha, oyoq manipulyator, sharikli manipulyator (trekbol),djoystik.
  WWW nima? Har xil kirish nuqtalari bilan tarmoq resurslariga kirish imkoniyatini beruvchi, gipermatn
Virtual universitet nima? Axborotni ta’lim muhiti, boshqarish bloklari va virtual ta’lim yig‘indisi
Virtual borliq shlemi (Head Mounted Display) – 360 gradus sohadagi barcha tasvirlarni vizual ko‘rish imkonini beradi
Virtual so‘zi qaysi so‘zdan olingan ? Lotincha Virtualis
Virtual so‘zining ma’nosi? mumkin bo‘lgan, ya’ni muayyan bir sharoitlarda sodir bo‘ladigan yoki ro‘y berishi mumkin bo‘lgan
«Virtual borliq» atamasi qachon o‘ylab topilgan 1970
«Virtual borliq» atamasi kim tomonidan o‘ylab topilgan Jaron Lanier
Virtual borliq bu – …. inson real borliqda harakat qilayotgani illyuziyasini kompyuterda yaratish imkonini beruvchi interfaol texnologiya
Virtual borliq …. tushunchalari bilan bog‘liq. Immersivlik, interfaollik
Immersivlik bu… odamning virtual borliqda o‘zini faraz qilishi
Interfaollik bu… foydalanuvchi real vaqtda virtual borliqdagi ob’ektlar bilan o‘zaro muloqotda bo‘lib ularga ta’sir ko‘rsatishi
Virtual borliq turlari: passiv, tekshiriluvchi, interfaol
Passiv virtual borliq – inson tomonidan boshqarilmaydigan avtonom grafik tasvirni tovush bilan kuzatilishi
Tekshiriluvchi virtual borliq – chegaralangan miqdorda foydalanuvchiga taqdim qilinadigan ssenariy, tasvir, tovushni tanlash imkonining borligi
Interfaol virtual borliq treking vazifasini bajara oladigan maxsus qurilma yordamida yaratilgan dunyo qonunlari asosida virtual muhitni foydalanuvchi o‘zi boshqara olishi
Treking bu … virtual muhitdagi real ob’ektning joylashishi koordinatalarini (x, y, z) va uni fazoda joylashishi burchaklarini (a, b, g) berishga mo‘ljallangan qurilma
San’at sohasida birinchi bo‘lib virtual atamasi imkoniyatlari kim tomonidan ochib berilgan David Em
Birinchi virtual sayohat qachon tashkillashtirilgan 1994
3D tushunchasidagi “D” atamasi qanday ma’noni ifodalaydi o‘lchamlar
“D” atamasi qaysi so‘zdan olingan inglizcha “dimensions”
CamtasiaStudio dasturining bosh oynasida quyidagilardan qaysi biri mavjud emas? uskunalar paneli
CamtasiaStudio da qaysi ilova mavjud emas: CamtasiaTheater
Dasturning to‘liq nomini ko‘rsating. Camtasia Studio
Camtasia Studio dasturidagi bosh oyna qachon yo‘qolib, YOzuv paneli paydo bo‘ladi? Record the screen punkti tanlangan bo‘lsa
Camtasia Studio da video yozish vaqtida bir nechta rejimni ishlatish imkoni mavjud. Qanday rejim mavjud emas? boshqa kompyuter ekranini yozish rejimi
CD disklarga qancha hajmdagi ma’lumotlar sig‘adi 700MB
O’zbekistonning milliy internet resurslari to’g’ri keltirilgan qatorni toping? www.uz,mail.uz,ziyonet.uz,uforum.uz,edu.uz,aci.uz,mtrk.uz
Milliy axborot qidiruv tizimi internatdagi sayt nomini ko’rsating www.uz
Milliy electron pochta xizmati internatdagi sayt nomini ko’rsating mail.uz
Axbarot ta’lim tarmog’i internatdagi sayt nomini ko’rsating ziyonet.uz
Muhokama veb portal internatdagi sayt nomini ko’rsating uforum.uz
O’zbekiston ta’lim portal internatdagi sayt nomini ko’rsating edu.uz
O’zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi portal internatdagi sayt nomini ko’rsating . aci.uz
Milliy teleradiokompaniya veb sayti internatdagi sayt nomini ko’rsating. mtrk.uz
O’quvchining bilim darajasi va qiziqshidan kelib chiqib yangi bilimlarni o’zlashtirishga yo’naltiruvchi dasturiy vositalarni ko’rsating. O’rgatuvchi dasturlar
Qanday dasturlar egallagan bilim, malaka va ko’nikmalarini tekshirish yoki baholash maqsadida qo’llaniladi Test dasturlari
Avval o’zlashtirilgan o’quv materialini takrorlash va mustahkamlashga xizmat qiluvchi dasturlarni ko’rsating Mashq qildirgichlar
Ingliz tilida portfel, zarur ishlar va hujjatlar uchun papka ma’nosini bildirgan so’zni toping. Portfolio
Namoyish etuvchi dasturni ko’rsating Power point
Eng yaxshi an’anaviy va innovatsion metodlar, o’qitish vositalari va formalarini o’z ichiga olgan sirtqi va kunduzgi ta’lim singari axborot va telekommunikatsiya texnologiyalariga asoslangan ta’lim formasini ko’rsating Masofaviy o’qish
Milliy qidiruv tizimini ko’rsating www.uz
O’zbekiston Respublikasi yurisdiksiyasi ostidagi yuqori darajali domenni ko’rsating uz
Ma’lumotni modifikatsiyalash deganda nima tushuniladi? Ruxsat berilmagan natijani hosil qilish maqsadida qonuniy axborot qismini o’zgartirish, yoki axborot kelishi ketma-ketligini o’zgartirish
Xizmat ko’rsatishdagi xatolarga nimalar kiradi? Aloqa yoki ularni boshqaruvchi vositalarning normal ishlashiga to’sqinlik qilishi
Tiklash nima? Ma’lumotlar blokini passiv ushlab qolib, keyin uni ruxsat berilmagan natijani hosil qilish maqsadida retranslyatsiya qilish
Obyektning o’zini boshqa obyekt qilib ko’rsatish Immitatsiya
Axborot kommunikatsiya texnologiyalarini ta’lim joriy etishning asosi ikki shartlarini ko’rsating Texnik  jihozlar bilan ta’minlanganlik, dasturiy ta’minot
Virtual ta’lim jarayonini boshqaruvchi tizimni ko’rsating LMS
Quyidagilardan qaysi biri xosting xizmatini ko’rsatadi. UZINFOKOM
Himoyaning buzilishlarini aniqlash va bartaraf etish hamda buzilishlar oqibatini yo’qotish mexanizmini ko’rsating Himoya mexanizmi
3D kitob yaratish imkonini beruvchi dasturni ko’rsating ISpring
Quyidagilardan qaysi biri ISpring dasturining imkoniyatiga kirmaydi? Tarmoq xavfsizligini ta’minlash
Ispring Suitning qaysi bo’limi orqali 3D kitob yaratish mumkin? Interaktivlik
Ispring dasturining qaysi blokidan 3d kitobga sahifa yaratish mumkin? Stranitsы
Ispring dasturining qaysi blokidan 3D kitob matnini tahrirlash mumkin? SHrift
Ispring dasturining qaysi blokidan 3D kitobga rasm joylashtirish mumkin? Risovanie
Ispring dasturining qaysi blokidan 3D kitobga Personaj joylashtirish mumkin? Risovanie
Ispring dasturining qaysi blokidan 3D kitobga “Nadpis” joylashtirish mumkin? Risovanie
Ispring dasturining qaysi blokidan 3D kitobni publikatsiya qilish  mumkin? Publikatsiya
Ispring dasturining qaysi menyusidan 3D kitobni dizaynini o’zgartirish  mumkin? dizayn
Ispring dasturining qaysi menyusidan 3D kitobga “novыy razvarot” qo’shish  mumkin? kniga
Ispring Quiz Makerda qaysi test turi tasdiqning to’g’riligini baholash uchun ishlatiladi? Verno/neverno
Ispring Quiz Makerda qaysi test turi bir tanlovli test tuzish uchun ishlatiladi? Odinochnыy vыbor
Ispring Quiz Makerda ko’p tanlovli test turini ko’rsating Mnojestvennыy vыbor
Ispring Quiz Makerda qaysi test turi maxsus maydonga savol javobini kiritish imkonini beradi? Vvod stroki
Ispring Quiz Makerda qaysi test turi mos elementlarni qiyoslash imkoniga ega? sootvetstvie
Ispring Quiz Makerda qaysi test turi berilgan variantlarni to’g’ri ketma-ketlikda joylashtirish imkonini beradi? poryadok
Ispring Quiz Makerda qaysi test turi to’g’ri javob variantini sonli formada kiritish imkonini beradi vvod chisla
Ispring Quiz Makerda qaysi test turi matn tarkibida bo’sh qolgan o’rinlarni mos javob bilan to’ldirish imkoniga ega? propuski
Ispring Quiz Makerda qaysi test turi ochiluvchi ro’yxatdan to’g’ri test turini tanlash imkonini beradi vlojennыe otvetы
Ispring dasturining qaysi menyu bandidan 3d kitobga sahifa yaratish mumkin? kniga
Ispring dasturining qaysi menyu bandidan 3D kitob matnini tahrirlash mumkin? kniga
Ispring dasturining qaysi menyu bandidan 3D kitobga rasm joylashtirish mumkin? kniga
Ispring dasturining qaysi menyu bandidan 3D kitobga Personaj joylashtirish mumkin? kniga
Ispring dasturining qaysi menyu bandidan 3D kitobga “Nadpis” joylashtirish mumkin? kniga
Multimediali electron o’quv kurslarini yaratish imkoniyatini beruvchi dasturni ko’rsating Ispring
Quyidagilardan qaysi biri pedagogik dasturiy vosita hisoblanmaydi? Ma’lumotlar bazasini saqlovchi dasturlar
Ilmiylik, tushunarli, qat’iy va tizimli bayon qilish -pedagogik dasturiy ta’minotning  qanday talabi hisoblanadi? Didaktik talab
Do’stonalik, foydalanuvchiga moslashish, ekran shakllarini tashkil etish – pedagogik dasturiy ta’minotning  qanday talabi hisoblanadi? Ergonomik talab
Quyidagilardan qaysi biri rasm muharrirlari? Photo shop
Quyidagilardan qaysi biri namoyish etuvchi dastur? Power Point
Quyidagilardan qaysi biri tovush muharriri Sound Forge
Quyidagilardan qaysi biri matn muharriri? Microsoft Word

Haqida nafosat

Yana

To’plamlar ustida amallar

To’plam tushunchasi To‘plam matematikaning boshlang‘ich tushunchalaridan bo‘lib, uni o‘zidan soddaroq tushunchalar orqali ta’riflab bo‘lmaydi. Turmushda …

Fikr bildirish

E-pochta manzilingiz chop etilmaydi. Majburiy ma'lumotlar * bilan belgilangan